Startsemester inzet docenten

Samenvatting
Een globale toelichting op de inhoud van het startsemester en op een directiebesluit over de (onder voorwaarden) verplichte inzet van docenten voor het startsemester.

Omschrijving

Het startsemester is het eerste (S1) van de twee opeenvolgende semesters in de propedeuse en is op zich weer opgedeeld in twee perioden: De eerste (P1) en de tweede (P2) periode. Een belangrijke functie van het startsemester voor de student is eerst een oriëntatie op de profielen en vervolgens het maken van een keuze uit een van deze profielen. Deze keuze is deels bepalend voor het vervolg van de studie. In elk geval helemaal voor het volgende tweede semester (S2) van de propedeuse.

Inzet docenten

Een docent die tijdig (één week voor de sluiting van de planningstermijn) door de startsemestercoördinatoren gevraagd wordt voor S1-onderwijs, mag niet weigeren en moet op de plaats (Eindhoven/Tilburg) waar dat de coördinatoren dat willen, het onderwijs verzorgen. De maximale claim mag 40% van de inzetbaarheid van de betreffende docent betreffen (in onderling overleg mag meer). Directiebesluit d.d. 12 januari 2015