Disclaimer

Disclaimer voor Fontys ICT Beleidswiki

Fontys Hogeschool ICT, hierna te noemen Fontys ICT, verleent je toegang tot de Fontys ICT Beleidswiki. Hier wordt alle beleid binnen Fontys ICT beschreven en gepubliceerd door en voor alle medewerkers.

De eigenschappen van deze Fontys ICT beleidswiki maken het mogelijk dat het beleid op ieder moment aangepast en geactualiseerd kan worden. De gepubliceerde pagina’s in de Beleidswiki geven het actueel geldende beleid weer. Mochten zich binnen Fontys ICT meerdere versies bevinden van hetzelfde beleidsonderdeel, dan geldt (m.u.v. OER en studentenstatuut) altijd hetgeen in de Beleidswiki staat.

Ondanks alle zorg en aandacht van de medewerkers kan het voorkomen dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Er kan dan ook geen aanspraak worden gemaakt op de (on)juistheid van informatie. Van Fontys ICT medewerkers wordt als mede-eigenaar van de Beleidswiki verwacht dat ze onjuistheden aanpassen. Voor studenten en medewerkers van Fontys ICT geldt dat primair gehandeld wordt vanuit hetgeen is vastgelegd in het geldende Studentenstatuut en/of de Onderwijs- en Examenregelingen. Informatie op de Fontys ICT Beleidswiki kan hier door actuele aanpassing (en daarmee vooruitlopend op de eerstvolgende nieuwe Onderwijs- en Examenregeling) van afwijken. Bij onduidelijkheid over beleid geldt datgene wat in de Onderwijs- en Examenregeling vermeld wordt.

Fontys ICT oefent controle of redactioneel toezicht uit op de Fontys ICT Beleidswiki en zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het mailadres fontysict-beleidswiki@fontys.nl. Fontys ICT kan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor op Fontys ICT Beleidswiki opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden.

De Creative Commons licentie Naamsvermelding 4.0 internationaal (CC-BY 4.0) is van toepassing op de Fontys ICT Beleidswiki. Dit betekent dat kopiëren, verspreiden en delen alsmede bewerken waaronder remixen, veranderen en afgeleide werken maken van deze materialen is toegestaan onder de voorwaarde van naamsvermelding, uitzonderingen hierop worden op de betreffende pagina expliciet vermeld. De gebruiker dient Fontys ICT als de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is.