Afstuderen

Samenvatting
Dit is een overzichtspagina die ingaat op het afstuderen en verwijst naar onderliggende pagina's.

Meesterproef

In het laatste semester van de opleiding gaat de student afstuderen. Het afstuderen is als het ware de meesterproef van de opleiding waarin de student nog eens moet laten zien dat hij zelfstandig op HBO-niveau een opdracht tot een goed einde kan brengen.

Voorwaarden

Een student mag pas beginnen met afstuderen wanneer alle andere onderwijseenheden zijn behaald. Voordat de student op zoek mag naar een afstudeerplek, moet deze daarvoor toestemming krijgen van de bevoegde examenkamer.

Startmoment

Als de student toestemming heeft om af te studeren, kan deze een opdracht zoeken en beginnen op het eerstvolgende startmoment. Het kan voorkomen dat studenten ervoor kiezen, om hun studie tijdelijk te onderbreken, vóórdat zij starten met afstuderen. Deze studenten schrijven zich dan tijdelijk uit. Bijvoorbeeld wanneer zij niet tijdig een passende afstudeerplaats of –opdracht hebben gevonden. Of wanneer andere obstakels het starten met afstuderen belemmeren. Hiervoor gelden specifieke procedures.

Vertrouwelijkheid

Soms wil de student een opdracht uitvoeren waarbij het bedrijf dat de opdracht aanbiedt vertrouwelijkheid eist. In dat geval dient de student dat al bij aanvang van zijn afstudeertraject aan te geven. FICT heeft hiervoor een beleid rond geheimhouding dat daarvoor gevolgd dient te worden.

Afstudeerzitting

Het afstuderen wordt afgerond met de afstudeerzitting. Indien er uitstel van de afstudeerzitting of verlenging van het afstuderen noodzakelijk is, dient hiervoor een specifieke procedure gevolgd te worden.

Stage- en afstudeercoördinatoren

De afstudeercoördinatoren zijn PLOU van de afstudeersemesters . De begeleiding en beoordeling van het afstuderen wordt gedaan door een verzameling ervaren examinatoren die voldoen aan de eisen die daarvoor geformuleerd zijn en die zijn aangewezen door de examencommissie. Voorafgaand aan het afstuderen wordt de afstudeeropdracht door tenminste twee vakinhoudelijk deskundig examinatoren beoordeeld en van feedback voorzien. Bij afstudeerbegeleiding wordt op basis van vakinhoudelijke expertise een koppeling gemaakt tussen student (en opdracht) en afstudeerbegeleider.

Intervisie en review

  • Onder leiding van afstudeercoördinatoren worden gedurende elk semester vijf intervisiesessies georganiseerd met alle examinatoren. Hierbij worden interpretaties van doelen en normen uitgewisseld, aangescherpt en geharmoniseerd.
  • Met enige regelmaat vindt na afloop van het een afstudeerperiode een review (herbeoordeling) plaats van een selectie van beoordeelde werken door andere beoordelaars.
  • Met andere hogescholen worden examinatoren uitgewisseld als extern deskundigen bij afstudeerzittingen.

Het actuele overzicht van alle afstudeercoördinatoren (selecteer Rol: “PLOU” en Studiefase “S8”), vind je op het Medewerkersplein van de FICT portal.