AI licenties

Samenvatting
Informatie over Generative Artificial Intelligence (GAI) en licenties van AI binnen Fontys ICT.

Informatie vanuit Fontys

De ontwikkelingen rondom Generative Artificial Intelligence (GAI), zoals ChatGPT, gaan ontzettend snel. Ook de mogelijkheden van allerlei tools zijn sterk toegenomen. Steeds meer studenten en medewerkers gebruiken GAI. Daarom heeft Fontys een praktische brochure gemaakt waarin uitgelegd wordt wat GAI precies inhoudt en welke richtlijnen we vanuit Fontys hanteren. Ook bevat het document adviezen en contactgegevens van collega’s die zich met dit onderwerp bezighouden.

Het aanschaffen van AI-licenties

Binnen Fontys ICT worden de verschillende AI/Software oplossingen die op de markt zijn (o.a. ChatGPT of Bard) ook steeds belangrijker . Wanneer je van mening bent dat je voor je werk een betaalde licentie van zo’n oplossing nodig hebt, is het proces als volgt:

  1. Maak een standaard inkoopaanvraag;
  2. Kies onder ‘’Categorie’’: IT licenties;
  3. Afhankelijk van het doel (onderwijs, professionele ontwikkeling of onderzoek) waarvoor de licentie te gebruiken vul respectievelijk de curriculumeigenaar, de PM of de lector in als kernteamverantwoordelijke;
  4. Geef een korte omschrijving waarom een licentie nodig is;
  5. Wanneer de aanvraag goedkeuring heeft gekregen van de curriculumeigenaar kan de licentie persoonlijk worden aangeschaft;
  6. De facturen met de kosten van de licentie kunnen dan gedeclareerd worden via HR2day.

Tip: De kosten voor de licentie kunnen maandelijks gedeclareerd worden, maar ook per kwartaal of jaarlijks. Zorg er wel altijd voor dat de juiste facturen hierbij zitten.

Vragen of verdere contact?

Voor vragen over het aanschaffen van AI-licenties binnen Fontys ICT kan je contact opnemen met:

  • De afdeling Planning en Finance
  • De Informatiemanager van Fontys ICT