APA-richtlijnen

Samenvatting
Korte uitleg over APA als standaard bij het gebruik van bron- en literatuurverwijzingen.

Toepassing bij FICT

Als hulpmiddel bij het juist citeren (en parafraseren) van en het verwijzen naar gebruikte bronnen in een tekst heeft de American Psychological Association (APA) regels gepubliceerd over de manier waarop literatuurverwijzingen vermeld kunnen worden.

De APA-richtlijnen zijn zeer uitgebreid. Om toepassing van deze regels wat makkelijker te maken heeft Fontys vuistregels opgesteld. Binnen FICT worden deze richtlijnen bij verwijzingen gehanteerd. Ook van alle studenten wordt verlangd dat zij deze richtlijnen gebruiken bij rapportages.

Praktische informatie en andere tools