Bekendmaken studieresultaten

Samenvatting
Toelichting op de privacyregels in relatie tot het bekendmaken van studieresultaten.

Privacy

Het bekendmaken van studieresultaten in combinatie met een persoonsaanduiding valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een studentnummer is ook een persoonsaanduiding, omdat simpel op te zoeken is aan wie het studentnummer toebehoort. Een lijst met studentnummers en studieresultaten openbaar publiceren mag dus volgens de AVG niet.

In de OER1) is de bekendmaking van toetsresultaten geregeld.

Communicatie

In de praktijk betekent dit, dat je als docent dus geen mail mag sturen naar een hele klas met daarin de uitslagen van een (formatieve) toets of deeltoets per student (ook niet als alleen de studentnummers zijn vermeld). Je mag de uitslagen van zo'n (formatieve) toets in de klas ook alleen oplezen of projecteren als de hele klas daar toestemming voor heeft gegeven. De (formatieve) beoordelingen in Canvas kunnen door studenten daar zelf geraadpleegd worden. Er is daarom steeds minder noodzaak om per e-mail of klassikaal over de uitslagen te communiceren.