Bestuurlijke activiteiten

Samenvatting
Beschrijft welke voorzieningen beschikbaar zijn voor studenten die bestuurlijke activiteiten uitvoeren tijdens hun studie.

Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten

Studenten die bestuurlijk actief zijn, kunnen bij hun werk worden ondersteund door het Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten.

Bestuursbeurs

Indien studenten gedurende hun studie bestuurlijk actief zijn in een grote studentenvereniging kunnen zij onder bepaalde voorwaarden aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Voor meer informatie hierover zie de Regeling Bestuursbeurzen Fontys Hogescholen (september 2021).

Medezeggenschap en vergoedingen

Als studenten bestuurlijk actief zijn in de CMR, LINK!, een IMR of OC kunnen zij aanspraak maken op vergoedingen. Voorheen bekend onder de noemer vacatiegelden, maar begin 2021 is deze regeling gewijzigd en beschreven in de Regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingsacommissies (Bijlage 1).

Studenten worden niet meer beloond door per vergadering vacatiegelden te incasseren maar ontvangen, op basis van toekenning van uren, maandelijks een bedrag op hun rekening. Meer informatie is hier terug te vinden: Handige documenten & formats (map Facilitering en diplomasupplement).

Diplomasupplement

Bestuurlijk actieve studenten kunnen tenslotte in aanmerking komen voor een aantekening op hun diplomasupplement.

Klik hier voor meer informatie over bestuurlijke activiteiten.