Criterium Gericht Interview

Samenvatting
Deze pagina beschrijft het Criterium Gericht Interview binnen FICT.

Een mondeling assessment kan de vorm hebben van een criteriumgericht interview, afgekort CGI. Het doel van deze toetsvorm 1) is om aan de hand van reële (beroeps)situaties vooropgestelde competenties (kennis, vaardigheden en attitude) van de student te beoordelen.

Tijdens het CGI reflecteert de student op en wordt kritisch bevraagd over zijn prestaties en zijn handelen in de (reële) beroepssituatie. Het uitgangspunt voor die bevraging zijn beoordelingscriteria die verbonden zijn aan competenties.

Voor deze bevraging wordt vaak de STARR-methodiek gehanteerd 2). Het doel van deze gerichte vraagmethodiek is om inzichtelijk te maken wat de situatie was, wat de taak van de student was, welke acties de student ondernomen heeft (wat deed de student precies?), wat het resultaat van die aanpak was en hoe de student terugblikt op zijn handelen in die bepaalde situatie (reflectie)?

De student dient de competenties en beoordelingscriteria, zoals gepubliceerd in de betreffende opleidingsgids, op voorhand te kennen zodat hij zich kan voorbereiden

1)
Jaspers, M. & Zijl, E. van (2014). Samenwerken aan toetskwaliteit in het Hoger Onderwijs. [S.l.]: Fontys Hogescholen. Dienst Onderwijs & Onderzoek. Geraadpleegd op 14 juli 2017 van https://edlab.nl/wp-content/uploads/2016/04/Samenwerken-aan-toetskwaliteit.pdf
2)
Arteveldehogeschool (lid Associatie Universiteit Gent). (z.d.) Studielicht: criteriumgericht interview. Geraadpleegd op 3 februari 2016 van http://www.arteveldehogeschool.be/studielicht/criteriumgerichtInterview