Docentenvergadering Voltijd Engelstalig

Samenvatting
De docentenvergadering wordt bij de voltijd Engelstalige opleiding Doorstroomvergadering genoemd. De gang van zaken bij deze vergadering wordt hier toegelicht.

1. Doorstroomvergadering Voltijd Engelstalig

Binnen het Engelstalig onderwijs wordt aan het einde van ieder kwartaal een docentenvergadering gehouden die in het teken staat van doorstroom. Binnen de Engelstalige opleiding wordt deze vergadering daarom aangeduid als doorstroomvergadering.

1.1 Vaste agendapunten

Vaste agendapunten bij deze vergadering zijn:

 • Bepalen SVI (Studie Voortgang Indicator) van alle 1e jaars studenten;
 • Halverwege en aan het einde van het schooljaar wordt gesproken over de doorstroom van studenten:
  • volgens de richtlijnen vastgelegd in de OER English Stream
  • bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • Ingezonden verzoeken van studenten.

1.2 Procedure

 • Alle studenten die nog geen P-certificaat hebben behaald, staan op een Excel-lijst. Deze lijst wordt iedere vergadering geüpdatet door de voorzitter van de vergadering. Ter voorbereiding van de vergadering hebben alle mentoren al een voorstel gedaan voor de doorstroom/ SVI van hun studenten. Tijdens de bespreking van de studenten worden diens resultaten (vanuit progress.www) getoond op het scherm;
 • Van iedere vergadering worden de beslissingen per student bijgehouden;
 • De namen van studenten die hun Propedeuse gehaald hebben, worden vastgelegd in een separate lijst, ter ondertekening door de voorzitter en de secretaris van de Examenkamer English Stream;
 • Tevens worden de Bindende Negatieve Studieadviezen geregistreerd.

1.3 Gedragscode

 1. Alle mentoren zijn aanwezig tijdens de vergadering;
 2. Cijfers zijn minstens 3 dagen voorafgaand aan de vergadering beschikbaar (cijfers worden door de docenten via email aangeleverd aan de cijfer-administratie);
 3. Vermoeden van fraude is conform de procedure vooraf gemeld aan de examenkamer.