European Credit Transfer System (ECTS)

Samenvatting
Beschrijft de algemene regels rondom studiebelasting en verklaart termen als ECTS, EC en SBU

Studiebelasting

De studiebelasting wordt sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur uitgedrukt in het internationale European Credit Transfer System (ECTS), waardoor de waardetoekenning van internationaal verworven vakken vergelijkbaar wordt. In Nederland is de BaMa-structuur in het hoger onderwijs ingevoerd in het academisch jaar 2002-2003.

Een studiejaar (1680 studie-uren) komt overeen met 60 ECTS-credits (EC). Eén credit staat dus voor 28 studiebelastingsuren (SBU). Een HBO bachelor opleiding in Nederland bestaat uit 4 studiejaren, dus 240 credits volgens het ECTS-systeem. Een credit staat ook wel bekend onder de oude benaming studiepunt en wordt ook afgekort tot EC.