Dit is een oude revisie van het document!


Huisregels lokalen

Samenvatting
In het Voltijd Nederlandstalige onderwijs krijgen de klassen de hele week (of in het tweede leerjaar een aantal dagen per week) een OIL tot hun beschikking. Om deze OIL's duurzaam goed te kunnen blijven benutten zijn een aantal afspraken vastgelegd.

Huisregels voor het dagelijks gebruik van de OIL's

Om alle ruimtes van FHICT netjes en functioneel te houden hebben we 5 basisregels opgesteld. Als iedereen meewerkt en zich houdt aan deze regels is het voor iedereen een prettige werk- en leeromgeving.

  1. Iedereen laat de ruimte schoon achter;
  2. Meubels uit andere ruimtes worden naderhand weer teruggezet;
  3. Whiteboards worden gedurende het semester niet door andere personen uitgeveegd;
  4. Materialen en posters mogen opgehangen worden, maar mogen wanden niet beschadigen;
  5. Aan het einde van een semester worden de ruimtes weer opgeleverd conform de inventarislijst.

In lesweek 20 worden de OIL's op de vastgestelde inventaris gecontroleerd door de bedrijfsvoering en worden eventuele afwijkingen teruggekoppeld aan de betrokken teams.

Eigenaarschap

  • Aan het begin van het semester is de OIL volledig ingericht;
  • In ieder OIL hangt een A4'tje met daarop de huisregels en de inventaris zoals deze zou moeten zijn;
  • Studenten zorgen er voor dat voor week 20 de lokalen weer in dezelfde staat opgeleverd worden zoals ze aan het begin door de klassen in gebruik genomen zijn, met dezelfde aantallen en type meubels;
  • De PLOU's bewaken dit 1). In lesweek 18 krijgen de PLOU's hierover een reminder via de mail vanuit bedrijfsvoering;
  • Daarnaast is het belangrijk dat wanden, deuren, ramen en whiteboards aan het eind van ieder semester ontdaan worden van posters, flipovermateriaal en “geeltjes”, zodat bij de start van het nieuwe semester de ruimtes weer fris gebruikt kunnen worden door nieuwe klassen.

Huisregels Fontys

Zie voor meer informatie over de huisregels binnen de gebouwen en op de terreinen van Fontys. Deze informatie wordt ook in het Engels en Duits aangeboden en verduidelijkt daarnaast de regels omtrent roken op de Fontys-campussen.

1)
dit is afgesproken in het MO (voorheen: Uitvoeringsoverleg) d.d. 7-7-2015