Dit is een oude revisie van het document!


HR-beleid

Samenvatting
Een kernachtige beschrijving van het FHICT HR-beleid.

Inleiding

Het HR-beleid van FHICT is geformuleerd rondom drie clusters, zoals in onderstaande afbeelding weergegeven. Onder aan de afbeelding wordt door middel van iconen zichtbaar gemaakt welke HR-instrumenten ingezet worden om de ambities en uitgangspunten van het HR-beleid te realiseren. Onderaan deze pagina worden deze iconen ook afzonderlijk weergegeven en via hyperlinks verbonden met onderliggende pagina's.


Klik op de afbeelding voor een leesbare weergave van het document.

Wij stimuleren de talentontwikkeling van onze medewerkers en dragen bij aan de innovatie binnen de maatschappij

 • Wij zijn vakmensen met ruime ervaring in ons vakgebied.
 • Als kennisinstelling initiëren wij onderzoek en innovatie binnen het werkveld en coachen wij onze studenten daarin een actieve rol te spelen.
 • Wij laten ons inspireren door (onderwijskundige) vernieuwingen.
 • Wij zijn ondernemend, internationaal georiënteerd en innovatief en fungeren als rolmodel voor onze studenten en omgeving.

Wij zijn eigenaar van ons werk

 • Wij maken onze eigen baan door het kenbaar en zichtbaar maken en betekenisvol inzetten van onze talenten.
 • Wij zijn duurzaam inzetbaar door sturing te geven aan onze eigen ontwikkeling.
 • Wij zijn verantwoordelijk voor de professionele kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en vervullen daarbij een voorbeeldrol.
 • Wij zijn een high-trust-organisatie en hebben de verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in onze netwerkorganisatie belegd.

Wij leren samen

 • Wij inspireren en mobiliseren elkaar.
  We waarderen en reflecteren samen in een veilige omgeving op ons onderwijs en onderzoek, onze organisatie en onze eigen ontwikkeling als vakman.
  Wij vieren samen successen en leren van onze fouten.
 • Wij werken samen in teams en delen kennis en kunde met studenten, collega’s, lectoren, alumni en het werkveld.
 • Wij dragen bij aan ontwikkelingen in de maatschappij, bij Fontys, FHICT en ons team.

Overzicht HR-instrumenten

De iconen in het onderstaande overzicht met HR-instrumenten zijn aanklikbaar voor meer informatie.

50/50 vakinhoudelijk didactiek kenniskring onderzoeks- projecten bean open labs “maak je eigen baan” duurzame inzetbaarheids-uren Hello Talent
MKO en Canvas-trainingen, ambitiethema's en FKO's Partners in Education organisatie- model met PLOU's en projectleiders “wij zijn vakmensen” “wij maken onze eigen baan” participatiewet, inclusief onderwijs inhouse HR