HR-beleid

Samenvatting
Een kernachtige beschrijving van het Fontys ICT HR-beleid.

Inleiding

Het HR-beleid van Fontys ICT is geformuleerd rondom drie clusters, zoals in onderstaande afbeelding weergegeven.


Klik op de afbeelding voor een leesbare weergave van het document.

Wij stimuleren de talentontwikkeling van onze medewerkers en dragen bij aan de innovatie binnen de maatschappij

 • Wij zijn vakmensen met ruime ervaring in ons vakgebied.
 • Als kennisinstelling initiëren wij onderzoek en innovatie binnen het werkveld en coachen wij onze studenten daarin een actieve rol te spelen.
 • Wij laten ons inspireren door (onderwijskundige) vernieuwingen.
 • Wij zijn ondernemend, internationaal georiënteerd en innovatief en fungeren als rolmodel voor onze studenten en omgeving.

Wij zijn eigenaar van ons werk

 • Wij maken onze eigen baan door het kenbaar en zichtbaar maken en betekenisvol inzetten van onze talenten.
 • Wij zijn duurzaam inzetbaar door sturing te geven aan onze eigen ontwikkeling.
 • Wij zijn verantwoordelijk voor de professionele kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en vervullen daarbij een voorbeeldrol.
 • Wij zijn een high-trust-organisatie en hebben de verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in onze netwerkorganisatie belegd.

Wij leren samen

 • Wij inspireren en mobiliseren elkaar.
  We waarderen en reflecteren samen in een veilige omgeving op ons onderwijs en onderzoek, onze organisatie en onze eigen ontwikkeling als vakman.
  Wij vieren samen successen en leren van onze fouten.
 • Wij werken samen in teams en delen kennis en kunde met studenten, collega’s, lectoren, alumni en het werkveld.
 • Wij dragen bij aan ontwikkelingen in de maatschappij, bij Fontys, Fontys ICT en ons team.