Dit is een oude revisie van het document!


II&A

Samenvatting
De groep ICT Infrastructuur en Advies (II&A) werkt, voornamelijk, binnen FHICT. Het team is verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele gang van zaken binnen het instituut wat betreft ICT middelen/wensen. Verder ontwikkelt het team applicaties welke door FHICT benodigd zijn voor het goed kunnen uitvoeren van het onderwijs. De ICT Studenten Service Desk (ISSD) verzorgt binnen het team de first line support.

Introductie

II&A bestaat uit 4 onderdelen.

  1. Netwerkbeheer;
  2. Ontwikkelaars;
  3. ISSD;
  4. Inkoop, ICT-middelen en registratie.

Netwerk beheer

Netwerk beheer draagt zorg voor de laboratoriums die direct van belang zijn voor het onderwijs. Onder andere zou hier genoemd kunnen worden: SecLab, InfraLab, Webservers. Daarnaast draagt netwerk beheer zorg voor het FHICT domain en de infrastructuur voor applicaties ontwikkeld voor het onderwijs. Applicaties zoals het enquete systeem, StudentenVolg, Inzet en de Inzetmatcher.

Ontwikkelaars

Binnen FHICT worden verschillende FHICT specifieke applicaties ontwikkeld. Denk hierbij onder andere aan: StudentenVolg, Inzetsysteem, Enquetesysteem, Inleverbox, HRM Workflows,Inkoopsysteem,StaffDirectory

ISSD

De ISSD is onderdeel van het team II&A en is de balie waar door medewerkers en student assistenten First Line Support wordt geleverd aan zowel studenten als medewerkers. De ISSD is altijd de eerste ingang voor vragen en wensen op het gebied van ICT zoals beschreven op deze pagina.

Zowel in Eindhoven (R10 en TQ) en Tilburg is een ISSD aanwezig die elke dag (buiten de vakanties om) geopend is van 08:30 tot 17:00 uur. In TQ is de ISSD geopend tot 19:00 uur ten behoeve van OvP.

Inkoop ICT middelen en registratie

Binnen het team II&A wordt de rol ICT Contactpersoon vervuld. De ICT Contactpersoon onderhoud de contacten met de overkoepelende ICT organisatie.

Het aanvragen van ICT middelen verloopt via een workflow. Deze kun je vinden onder Inkoopaanvraag op het medewerkersplein van de FHICT-portal