Informatiemanagement

Samenvatting
Een korte beschrijving van informatiemanagement binnen Fontys ICT en van de taken en verantwoordelijkheden van de Informatiemanager.

Informatiemanagement

Binnen Fontys ICT is informatiemanagement belegd als functie bij de informatiemanager. Deze maakt onderdeel uit van het team Bedrijfsvoering. De Informatiemanager vertaalt samen met de belanghebbenden de informatiebehoeften vanuit de gebruikersorganisatie naar efficiënte en effectieve processen en informatiesystemen. Dit moet bijdragen aan een informatievoorziening waarin de gebruikers worden voorzien van juiste informatie op het juiste moment.

Informatiemanagement binnen Fontys

De informatiemanager onderhoudt contacten en trekt samen op met informatiemanagers die bij de Fontys-instituten en Fontys-diensten werkzaam zijn. De ambities van de Fontys Hogescholen ten aanzien van informatiemanagement zijn te lezen in Fontys inrichting van informatiemanagement binnen de instituten en de diensten.