Kernteam

Samenvatting
Korte beschrijving van dit FICT overlegorgaan.

Het kernteam FICT komt gemiddeld eens per 6 weken bijeen en houdt zich voornamelijk bezig met:

  • Initiatie van beleid
  • Voorbereidende besluitvorming wanneer deze gremium overstijgend is
  • Afstemming
  • Teambuilding t.b.v. een goede samenwerking

Samenstelling Kernteam FICT

Het kernteam FICT wordt gevormd door de people managers, de uitvoeringsmanagers, de curriculumeigenaren, de lectoren, instituutssecretaris en de directeur van FICT. De directeur is de voorzitter van het FICT Kernteam.

Verantwoordelijkheden Kernteam FICT

Bekijk het actuele overzicht met de verantwoordelijkheden zoals die verdeeld zijn over de FICT- Kernteamleden.