FKO en MKO

Samenvatting
Informatie over het professionaliseringstraject voor docenten van Fontys ICT gebaseerd op de Fontys Kwalificaties Onderwijs.

1. Fontys Kwalificaties Onderwijs

Fontys kent in het kader van de professionalisering van docenten de Fontys Kwalificaties Onderwijs (FKO). Op het Talentontwikkelplein van de Dienst P&O vind je alle informatie over FKO. Binnen FKO wordt onderscheid gemaakt tussen:

 1. BKO: Dit is binnen heel Fontys verplicht voor alle nieuwe docenten zonder didactische bevoegdheid en is voorwaarde voor een vast dienstverband;
 2. MKO: Binnen Fontys ICT moet elke docent binnen drie jaar na behalen van de BKO (en een vast dienstverband), het MKO-niveau behalen op de onderwerpen Didactiek & Toetsing, Technology Enhanced Learning en Onderzoek. Deze zijn binnen Fontys ICT verwerkt in een MKO-Didactiek en een MKO-Onderzoek;
 3. SKO: Binnen Fontys ICT zijn deze facultatief voor alle docenten en verplicht voor bepaalde rollen;
 4. BKE en SKE: Sinds januari 2017 worden bij Fontys ook de landelijke kwalificaties BKE en SKE onderscheiden. BKE en SKE zijn hierdoor feitelijk losgemaakt van respectievelijk BKO en SKO. Bij Fontys ICT zijn BKE en SKE als losse kwalificaties facultatief.

De kwalificatie MKO- en SKO-Studentcoaching is nieuw en bevindt zich nog in de pilotfase binnen Fontys.

Voor alle FKO's zijn er Fontysbrede assessments. Voor MKO is er ook een Fontys ICT-variant. De MKO binnen Fontys ICT bestaat sinds september 2018 uit 2 onderdelen:

 1. Didactiek (wat Didactiek & Toetsing én Technology Enhanced Learning (TEL) omvat);
 2. Onderzoek.

Voor docenten die het MKO Didactiek toch liever als twee aparte MKO's willen doen, blijft deze mogelijkheid bestaan.

2. Aanpassing op de ontwikkelcultuur binnen Fontys ICT

Binnen Fontys ICT zijn afspraken gemaakt over de aanpassing van de trajecten en afronding voor de Fontys Kwalificaties Onderwijs (FKO). Door deze aanpassingen sluit MKO beter aan op de context en ontwikkelcultuur van Fontys ICT.

De MKO-eisen, zoals beschreven in de diverse handleidingen blijven de doelstelling. Echter, de focus ligt meer op ontwikkeling en reflectie dan op het opleveren van beroepsproducten.

Docenten kunnen kiezen voor verschillende manieren om zich te ontwikkelen in FKO door:

 • het doornemen van de Canvas-courses die binnen Fontys ICT per onderwerp beschikbaar zijn;
 • een training binnen of buiten Fontys te volgen;
 • deel te nemen aan workshops of trajecten binnen Fontys ICT;
 • een maatwerktraject of zelfstudie;
 • elders een training te volgen.

3. Fontys ICT Assessments

In aansluiting op de ontwikkelingsgerichte aanpak van de MKO's binnen Fontys ICT vindt de afronding plaats in een eindgesprek (‘Fontys ICT-assessment’), met een portfolio als input.

3.1. Portfolio

In het portfolio ligt de nadruk op ontwikkeling en reflectie. Het portfolio heeft een beperkte omvang, 5 à 10 A4-vellen. Natuurlijk mag het portfolio in een ander medium worden vormgegeven. In de inhoud van het portfolio heb je als docent veel vrijheid: dit kan in de vorm van concrete beroepsproducten, lesmateriaal, filmpjes e.d. van concrete situaties, of in de vorm van het beschrijven van situaties. De beroepsproducten zoals beschreven in de Fontys-handleidingen zijn dus niet verplicht.

3.2. Assessments

De eindgesprekken hebben de volgende vorm:

 1. We hanteren ‘model afstuderen’: 1e assessor is de begeleidend coach of trainer. De 2e ‘assessor’ is een onafhankelijke expert of een extern deskundige;
 2. De rol van 1e assessor wordt vervuld door de trainer/coach; meestal een onderwijskundige (= van Fontys ICT);
 3. De rol van 2e assessor=expert of extern deskundige wordt ingevuld door een onafhankelijke externe, bijvoorbeeld van Fontys Dienst O&O;
 4. De ontwikkelingsgerichte criteria van Fontys ICT worden gebruikt voor rapportage van het eindgesprek;
 5. Eindgesprekken kunnen worden gecombineerd tot een aantal eindgesprekken samen, met aanwezigheid van collega’s en met discussie en leren van en met elkaar;
 6. Er wordt een MKO-formulier (zie paragraaf 4) getekend door de begeleider-assessor en expert-assessor. Zij tekenen alleen in geval van ‘afgerond of voldaan’. In geval van ‘nog niet afgerond of voldaan’ wordt geen formulier ingevuld en getekend, maar alleen mondeling feedback (inclusief tips) gegeven.

Binnen Fontys ICT werken we dus met onze eigen vorm van MKO-afronding: ons eigen Fontys ICT eindgesprek of ‘assessment’. Het eindgesprek duurt 30 minuten. Het traject wordt afgerond met een 'certificaat'. Dit certificaat is voor Fontys ICT even waardevol als een certificaat van een Fontys-assessment en past in ons personeelsbeleid. Docenten die toch liever kiezen voor een ‘klassiek’ Fontys-assessment, mogen dit altijd doen en de kosten hiervan neemt Fontys ICT op zich. Deze assessments worden door FKO georganiseerd.

Per kwalificatie gelden de volgende aandachtspunten voor portfolio en afronding:

3.2.1.Didactiek

Eindgesprek op basis van een portfolio waarin is opgenomen:

 1. Profielbeschrijving van de docent;
 2. Ontwikkeling in toepassen van didactiek, toetsing en TEL in de praktijk met studenten;
 3. Ontwikkeling in toepassen van didactiek, toetsing en TEL als ontwikkelaar van onderwijs;
 4. Reflectie op presteren en ontwikkeling op het gebied van didactiek; met een link naar de theorie en literatuur.

Let op: Het gaat hier om didactiek, toetsing én TEL.

3.2.2. Onderzoeksvaardigheden

Eindgesprek op basis van een portfolio waarin is opgenomen:

 1. Profielbeschrijving van de docent;
 2. Ontwikkeling als vakinhoudelijk begeleider van (afstudeer)studenten;
 3. Ontwikkeling als onderzoeker;
 4. Ontwikkeling als beoordelaar of assessor van onderzoek(sopzet);
 5. Reflectie op presteren en ontwikkeling; waarin een link naar theorie/literatuur.

Let op: Het gaat hier om eigen onderzoeksvaardigheden én begeleiden van onderzoek!

4. MKO formulieren Fontys ICT

De resultaten van de eindgesprekken Fontys ICT (MKO) worden vastgelegd in een standaard formulier. Deze zijn opgemaakt als formulier in Adobe Acrobat Pro. Invullen (en ondertekenen) kan het gemakkelijkst in Adobe Pro.

Het plannen van de eindgesprekken verloopt via het team onderwijskundigen, met de People Manager (PM) als aanspreekpunt. Medewerkers die een MKO-assessment hebben doorlopen, moeten in principe zelf zorgen dat zij hun certificaat uploaden in HR2day.

Er zijn twee formulieren beschikbaar:
formulier Didactiek;
formulier Onderzoek.

5. Regels en afspraken rondom MKO

5.1 MKO of SKO?

SKO wordt eis voor bepaalde rollen binnen Fontys ICT. Denk aan lid Toetscommissie of Onderzoeksgroep. SKO is vervangend voor MKO. Anders gesteld: als je een SKO doet hoef je niet ook nog een MKO op dat gebied te doen.

5.2 Waar?

BKO en SKO kunnen via Fontys worden afgerond. Voor MKO kun je kiezen voor de Fontys ICT manier, óf een Fontys-assessment.

5.3 Wanneer behaald?

 • Docenten die in dienst komen, richten zich eerst op het behalen van BKO. Vanaf het moment van behalen BKO (= moment vaste aanstelling) hebben zij maximaal 3 jaar de tijd om de drie MKO’s te halen waarvan er twee (Didactiek&Toetsing en TEL) binnen het nieuwe Fontys ICT-MKO Didactiek verzilverd kunnen worden;
 • Docenten spreken met hun PM de planning af;
 • Alle docenten langer dan 3 jaar in vaste dienst, behoren de 3 MKO's te hebben behaald.

6. Nadere informatie

Voor vragen kun je terecht bij je PM of, voor vragen m.b.t. de trajecten en afronding, bij een van de onderwijskundigen die ook Fontys ICT-contactpersoon is voor FKO.

Zie voor meer informatie over Fontys Kwalificaties Onderwijs (FKO).