Naamgevingsconventie

Samenvatting
Deze pagina geeft een overzicht van de afspraken die we gemaakt hebben rondom de naamgeving en codering van verschillende objecten binnen de informatievoorziening (IV) van Fontys ICT.

Waarom afspraken over codes een naamgeving?

Codes voor vakgebieden, klassen, docenten en lokalen worden gebruikt in verschillende informatiesystemen binnen Fontys ICT. Om ervoor te zorgen dat een code voor iedereen dezelfde betekenis heeft, is het nodig om hierover op hoofdlijnen afspraken te maken. Deze afspraken worden in deze naamgevingsconventie beschreven.

Reikwijdte

De codes die aan bod komen zijn divers: klascodes, onderwijsroutes, vakcodes, pakketcodes in Progress, codes voor onderwijseenheden in Progress en tijdsperiodes. Voor specifiek Canvas worden deze codes aangevuld met afspraken over de naamgeving van (master)courses, competenties en prestatie indicatoren.

Deze codes worden in meerdere informatiesystemen gebruikt voor de onderwijsondersteuning en -uitvoering, zoals in:

  • SVS
  • Progress
  • Xedule
  • Canvas
  • inzetsysteem

Eigenaar en beheer van de Fontys ICT naamgevingsconventie

De informatiemanager is eigenaar van de naamgevingsconventie Fontys ICT en beheert alle afspraken in de naamgevingsconventie en de samenhang daartussen. De volgende rollen binnen Fontys ICT geven advies over de afspraken en worden geconsulteerd bij wijzigingen:

  • Key User Progress
  • Key User Xedule
  • Functioneel beheer Canvas
  • Functioneel beheer SVS
  • Functioneel beheer inzetmatcher

Afkortingen

Door alle verantwoordelijken worden dezelfde afkortingen gebruikt voor dezelfde opleidingsvarianten, profielen, specialisaties, minoren, fasen en leervormen. Deze afkortingen komen terug in alle codes.