Dit is een oude revisie van het document!


Onderwijskundigen

Samenvatting
Onderwijskundigen zijn specialisten op het gebied van onderwijsontwikkeling. Missie, kerntaken en andere taken worden op deze pagina toegelicht.

Missie

Het onderwijskundig team streeft naar partnership in onderwijsverbetering en –vernieuwing.
Onze missie: studentnabij onderwijs ontwikkelen en docentnabij implementeren.

Kerntaken

De kerntaken van het team zijn:

  1. Bijdragen aan integrale kwaliteit, zoals het (mede) borgen en behalen van de accreditatie;
  2. Professionalisering docenten (adviseren, trainen, coachen, kennisdeling, etc.) o.a. op het medewerkersplein van FHICT Portal onder Didactiek ;
  3. Ondersteuning teams (onderwijsvernieuwing, kwaliteitscyclus, teamplannen, studiedagen, etc.);
  4. Ontwikkeling onderwijskundige visie;
  5. Adviseren, initiëren en ondersteunen van onderwijsvernieuwing (bijvoorbeeld in het kader van speerpunten, doelgroepen, Internationalisering, Ondernemend gedrag, Onderzoek, TEL, toetsing en kwaliteitsborging.

Andere taken

Elke onderwijskundige begeleidt een profiel- of specialisatie-team en heeft daarnaast een aantal algemene taken, waaronder docenttaken. De omvang en invulling hiervan is per individu verschillend, afhankelijk van talenten, ambities en taakomvang.