Dit is een oude revisie van het document!


Onderwijsontwikkeling

Samenvatting
Een beschrijving van de ondersteuning die binnen FHICT beschikbaar is voor docenten ten aanzien van onderwijsontwikkeling.

Studentnabij onderwijs

In de Onderwijsvisie van FHICT staat studentnabij onderwijs centraal. In de praktijk wordt studentnabij onderwijs vormgegeven binnen verschillende leervormen. Om docenten te helpen bij het ontwerpen en ontwikkelen van Studentnabij onderwijs en het kiezen van didactische werkvormen heeft FHICT een praktische vertaling van de onderwijsvisie naar tips voor de docent, om hem op weg te helpen.

SOO-model

Op het medewerkersplein van de FHICT Portal is een pagina Didactiek beschikbaar waar informatie te vinden is over Studentnabij Onderwijs Ontwikkelen met het SOO-model.

Onderwijskundigen

Voor meer persoonlijke ondersteuning heeft FHICT een team van Onderwijskundigen in dienst dat teams en individuele docenten tips en coaching kan geven bij het vormgeven van studentnabij onderwijs.