Dit is een oude revisie van het document!


Ontwikkeloverleg

Samenvatting
Beschrijving van de samenstelling en de verantwoordelijkheden van het Ontwikkeloverleg (OO).

Samenstelling

Het Ontwikkeloverleg (of curriculumcommissie) komt regelmatig bij elkaar voor overleg en bestaat uit één Curriculumeigenaar (CE) voor elk van de 5 architectuurlagen uit de HBO-i ‘kubus’, één Curriculumeigenaar voor Open Learning en een Curriculumonderwijskundige (CO). Één van de leden vervult de rol van voorzitter.

Verantwoordelijkheden

Het ontwikkeloverleg is zowel inhoudelijk als didactisch verantwoordelijk voor de inrichting en de kwaliteit van al het onderwijs dat door FHICT wordt aangeboden; in alle varianten en op alle locaties. Tevens ziet het OO erop toe dat het onderwijs wordt uitgevoerd zoals het bedoeld is.
Het OO krijgt een ontwikkelbudget toebedeeld, beheert dit en zorgt ervoor dat dit zo nuttig mogelijk wordt besteed. De verdeling van verantwoordelijkheden binnen dit Ontwikkeloverleg vindt plaats op basis van een afgesproken portefeuilleverdeling (hieronder vallen ook het startsemester, de specialisaties en minoren). Ieder lid heeft een eigen inhoudelijke focus, echter gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het geheel.