Dit is een oude revisie van het document!


Opleidingsstructuur HBO-ICT Bachelor (oud)

Deze opleidingsstructuur geldt voor studenten die vóór het studiejaar van 2019-2020 zijn ingestroomd. Voor de opleidingsstructuur met ingang van cohort 2019-2020 verwijzen we naar de pagina Curriculumarchitectuur.

Samenvatting
FHICT biedt formeel slechts één opleiding op bachelor-niveau, namelijk HBO-ICT. In de praktijk is dit opleidingsveld echter zo breed dat binnen FHICT vele verschillende afstudeerrichtingen worden aangeboden waaruit de student kan kiezen. Alle afstudeerrichtingen worden wel aangeboden binnen een vaste architectuur, die op deze pagina wordt beschreven.

Opleidingsvarianten (uitvoeringsvorm)

Qua uitvoeringsvorm kan de student kiezen uit drie mogelijkheden:

 1. HBO-ICT Voltijd Nederlandstalig
 2. HBO-ICT Onderwijs voor Professionals Nederlandstalig
 3. HBO-ICT Voltijd Engelstalig

Daarnaast bestaat er een deeltijdopleiding voor een Associate Degree (AD), die we hier buiten beschouwing laten, omdat deze niet opleidt tot een bachelordiploma.

1. HBO-ICT Voltijd Nederlandstalig

De variant Voltijd Nederlandstalig bestaat uit een programma van vier jaar met elk 60 EC. De vier jaar zijn verdeeld over drie fasen: de propedeusefase (P) van 60 EC, de kernfase (K) van 90 EC en de eindfase (E) van 90 EC. Elke fase wordt afgesloten met een assessment professionele ontwikkeling. In Figuur 1 is deze structuur weergegeven.

Figuur 1
Structuur van het curriculum van de opleidingsvariant HBO-ICT Voltijd Nederlandstalig.

Bij de afstudeerrichtingen wordt een onderscheid gemaakt tussen profielen en specialisaties. De profielen vertegenwoordigen de vaste basis van het vakgebied die niet zo snel verandert. Specialisaties vertegenwoordigen delen van het vakgebied die nog volop in ontwikkeling zijn en/of die over een tijd onderdeel worden van de vaste basis van het vakgebied.

1.1. Startsemester

Het Startsemester is gezamenlijk voor alle studenten voor voltijd Nederlandstalig. In het startsemester maken de studenten kennis met alle vier profielen en kiezen er daarvan twee uit waarmee nader kennis wordt gemaakt. Na afronding van het startsemester maakt de student een definitieve keuze voor zijn profiel uit de twee eerder gekozen profielen.

1.2. Profielen

Er zijn vier profielen:

 1. ICT & Business
 2. ICT & Media Design
 3. ICT & Software Engineering
 4. ICT & Technology

1.3. Specialisaties

Het aantal specialisaties is minder vast dan het aantal profielen. Momenteel bieden we:

 1. ICT & Cyber Security
 2. ICT & Digital Publishing (deze specialisatie is aflopend, er kan niet meer mee gestart worden).
 3. ICT & Education
 4. ICT & Game Design and Technology
 5. ICT & Management and Security 1).
 6. ICT & Smart Mobile
 7. ICT & Open Innovation
 8. ICT & Applied Data Science
 9. Academische Voorbereiding

1.4. Professionele ontwikkeling

Naast de technisch-inhoudelijke aspecten van het ICT vakgebied besteden we ook aandacht aan de ontwikkeling van professionele competenties die een ICT'er in het werkveld moet beheersen. Dit gebeurt aan de hand van Professionele Ontwikkeling dat geïntegreerd is in al het onderwijs (profiel- en specialisatieonderwijs).

2. HBO-ICT Onderwijs voor Professionals

De Nederlandstalige bacheloropleiding voor professionals kent een andere structuur dan de voltijd opleiding. De opbouw van deze opleiding wordt weergegeven door figuur 2.

Figuur 2
Structuur van het curriculum van de opleidingsvariant HBO-ICT Onderwijs voor Professionals Nederlandstalig.

3. HBO-ICT Voltijd Engelstalig

De variant Voltijd Engelstalig bestaat uit een programma van vier jaar met elk 60 EC. De vier jaren zijn verdeeld over drie fasen:

 1. de propedeusefase (P) van 60 EC
 2. de kernfase (K) van 120 EC
 3. de eindfase (E) van 60 EC.

In Figuur 3 is de opbouw van het programma Voltijd Engelstalig weergegeven.

Jaar 4 Afstuderen
Profiel Semester 7 ( 30 EC)
Jaar 3 Minor (30 EC)
Stage (30 EC)
Jaar 2 Profiel Semester 4 (18 EC) Specialisatiedeel B (12 EC)
Profiel Semester 3 (18 EC) Specialisatiedeel A (12 EC)
Jaar 1 Profiel Semester 2 (30 EC)
Startsemester (30 EC)
Figuur 3
Opbouw van het curriculum van de opleidingsvariant HBI-ICT Voltijd Engelstalig.

3.1. Startsemester

Het startsemester is gezamenlijk voor alle studenten voor voltijd Engelstalig. In het startsemester maken de studenten kennis met de drie profielen die Engelstalig aangeboden worden. Na afronding van het startsemester maakt de student een keuze voor zijn profiel uit de drie aangeboden profielen.

3.2. Profielen

Er worden drie profielen aangeboden:

 1. ICT & Business
 2. ICT & Software Engineering
 3. ICT & Technology

Daarnaast worden ook de specialisaties aangeboden zoals genoemd in paragraaf 1.3 bij Voltijd Nederlandstalig.

3.3. Professionele ontwikkeling

Naast de technisch-inhoudelijke aspecten van het ICT vakgebied besteden we ook aandacht aan de ontwikkeling van professionele competenties die een ICT'er in het werkveld moet beheersen. Dit gebeurt aan de hand van de professionele ontwikkeling. De uitvoering daarvan wordt geborgd binnen de profielen.

1)
De specialisatie IMS wordt conform directiebesluit 2.019.102 per december 2020 uitgefaseerd