Opleidingsstructuur ICT Service Management Associate degree

Deze “smalle” AD-opleiding wordt vanaf september 2020 uitgefaseerd. Vanaf september 2020 wordt deze smalle AD-opleiding opgenomen in het programma van de brede Associate degree. Het onderdeel komt dan in het programma van het beroepsprofiel ICT & Infrastructure

Samenvatting
Deze pagina beschrijft de structuur van de opleiding ICT Service Management. Dit is een 2-jarige deeltijd opleiding op het niveau van Associatie degree.

Inleiding

Het Associate degree-programma ICT Service Management is opgedeeld in 2 studiejaren met elk 2 semesters.Ieder semester heeft een eigen thema. Het onderwijs is gebaseerd op blended learning. Per lesweek is er één contactsessie op locatie en er is optioneel op aanvraag één virtuele bijeenkomst. Daarnaast wordt veel zelfwerkzaamheid van studenten verwacht. Studenten hebben naast de fysieke en virtuele sessie ook regelmatig onderling contact (virtueel of via uitwisselingstools). Deze vorm is gekozen om optimale flexibiliteit te realiseren om de studie te plannen en toch de voortgang te borgen.

Structuur

Het Associate degree programma wordt in themasemesters aangeboden. Alle studenten volgen een gemeenschappelijk eerste semester. In het startsemester komen meerdere aspecten van de opleiding ICT Service Management aan bod. Een studiejaar bestaat uit 2 semesters van 20 lesweken en de totale studie duurt 2 jaar indien je een relevante functie hebt. In Figuur 1 is de structuur van de opleiding per semester in beeld gebracht

Figuur 1
Structuur van de 2-jarige opleiding. Verdeling in semesters over jaar 1 (Startsemester en Themasemester 2) en jaar 2 (Themasemester 3 en Afstuderen AD)

Tijdsinvestering

Het doorlopen van het Associate degree-programma vraagt gemiddeld genomen de volgende tijdsinvestering per week:

  • 4 uur face-to-face bijeenkomst
  • 2 uur virtuele bijeenkomst (avondsessie)
  • 12 uur (t)huiswerk + portfolio professional skills