Dit is een oude revisie van het document!


Onderwijs voor Professionals: elders verworven studiepunten

Samenvatting

Beschrijft de voorwaarden waaronder deelnemers aan Onderwijs voor Professionals vrijstelling kunnen krijgen voor elders succesvol afgeronde onderwijssemesters.

Gezamenlijke ontwikkeling

Binnen het Onderwijs voor Professionals (OvP) zijn er een aantal onderwijssemesters gezamenlijk ontwikkeld met een aantal partnerhogescholen. Deze onderwijssemesters worden onder het eigen toetsbeleid en binnen de bevoegdheid van de eigen examencommissie uitgevoerd op meerdere van de deelnemende hogescholen.

Vrijstelling

Studenten die bij een positief geaccrediteerde collega-instelling een dergelijk semester succesvol hebben afgerond krijgen voor het overeenkomende semester bij FHICT vrijstelling. Voorwaarde hiervoor is wel dat de eindcompetenties en de leerdoelen van dat semester bij de collega-instelling niet zijn gewijzigd.