Proces toestemming afstuderen

Samenvatting
Beschreven wordt het proces om toestemming te verlenen aan studenten om te gaan afstuderen.

1. Inleiding

Het proces van verlenen van toestemming afstuderen kent 3 facetten, die op elkaar inwerken en vragen om een soepel proces.

 1. De benodigde doorlooptijd voor het vinden van een afstudeerbedrijf en afstudeeropdracht door de student;
 2. De eis dat de student alle onderwijsactiviteiten -uitgezonderd het afstuderen - moet hebben afgerond, hetgeen betrekkelijk laat pas definitief kan worden vastgesteld;
 3. Bedrijven niet belasten met sollicitanten naar afstudeeropdrachten die uiteindelijk niet komen.

2. Afstudeeropdracht

Voor veel studenten ligt het moment waarop definitief kan worden vastgesteld of al het onderwijs -uitgezonderd het afstuderen- is afgerond zo dicht bij het moment waarop feitelijk gestart mag worden met afstuderen dat het vinden van een afstudeeropdracht zonder studievertraging praktisch onuitvoerbaar is.
Daarom staan we studenten toe eerder te beginnen met het verwerven van een afstudeeropdracht, waarbij ze zelf inschatten of zij te zijner tijd aan de eisen zullen voldoen. Om bedrijven niet te belasten met veel sollicitanten voor afstudeerplaatsen, die uiteindelijk moeten worden afgezegd omdat de student onverwacht toch niet aan de eisen kan voldoen, wordt een voorlopige toestemming gegeven voorafgaand aan de definitieve. Studenten dienen bij sollicitatie bij een bedrijf aan te geven dat er vanuit de opleiding voorlopige toestemming is verleend en duidelijk te maken hoe groot de kans is dat ze daadwerkelijk op het afgesproken tijdstip kunnen starten.

3. Startvoorwaarden

 1. Alle onderwijs is afgerond (behalve het afstuderen);
 2. De student beschikt over een door Fontys ICT en afstudeerbedrijf goedgekeurde opdracht.

4. Voorlopige toestemming examenkamer

 • Peildatum: week 5 van elk semester;
 • Verlening indien Semester 6 of Semester 7 helemaal is afgerond en het laatste (Semester 7 of Semester 6) gevolgd wordt;
 • Beoogde startmoment:
  • Regulier: Het begin van het semester dat volgt op het laatste onderwijssemester voorafgaand aan het afstuderen. De student heeft in dit geval 15 weken om een opdracht te zoeken en goed te laten keuren.
  • Maatwerk: Het begin van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin het maatwerk is afgerond. Indien het maatwerk in een kwartaal kan worden afgerond, heeft de student 5 weken om een opdracht te zoeken en goed te laten keuren.

5. Definitieve toestemming examenkamer