Dit is een oude revisie van het document!


Professionele Ontwikkeling

Het beleid zoals op deze pagina beschreven geldt voor studenten die tot en met het voorjaar 2019 bij FHICT gestart zijn met een opleiding en in het oude curriculum doorstuderen. Voor wie vanaf het najaar 2019 gestart is met een bachelor of Associate degree -of voor degenen die wegens studievertraging verder gaan in het nieuwe curriculum- bij FHICT geldt het beleid van deze pagina.

Samenvatting
De visie op professionele ontwikkeling (PO) wordt beschreven. PO is geïntegreerd in al het onderwijs, is vraaggestuurd en semestercoaching speelt een belangrijke rol.

Inleiding

FHICT leidt studenten op voor een vakgebied met veel en blijvende vernieuwing. Een ICT-professional zal zich tijdens zijn werkzame leven actief blijven ontwikkelen.

De ICT-professional heeft meerwaarde voor de maatschappij, staat open voor zijn omgeving en handelt pro-actief.

Met Professionele Ontwikkeling (PO) bereiden we studenten hierop voor, door aandacht voor leervermogen, oordeelsvorming en communicatie.

Pijlers Professionele Ontwikkeling

Professionele Ontwikkeling bij FHICT heeft drie belangrijke pijlers:

  1. PO is geïntegreerd in al het onderwijs
    Analoog aan het werken in het werkveld ontwikkelen we professioneel gedrag ín de betekenisvolle context. Prestaties worden professioneel uitgevoerd. In al ons onderwijs wordt de student beoordeeld op wat én op hoe. In elk geval op drie momenten wordt de student integraal op zijn professionele ontwikkeling beoordeeld, in een live performance assessment aan het einde van elke fase van de opleiding.
  2. PO is vraaggestuurd
    De ontwikkelactiviteiten van een student voor PO zijn vraaggestuurd en worden lopende het semester ingevuld en uitgevoerd. Het is belangrijk dat de student de ontwikkelingsgerichte feedback actief verwerkt. De inspanning voor het verbeteren van ontwikkelpunten is van cruciaal belang. Het totaalbeeld van de student, van de het docententeam, is leidend voor het behalen van de onderwijseenheid.
  3. Studieloopbaanbegeleiding heeft een belangrijke rol in PO
    De studieloopbaanbegeleiding is in principe belegd bij de semestercoach (SC). Deze is gedurende het semester betrokken in het onderwijs van de student, bijvoorbeeld in de rol van tutor van de proftaak. De SC ziet de student functioneren. Net als alle andere betrokken docenten, geeft de SC de student ontwikkelingsgerichte feedback en is betrokken bij de beoordeling. Studenten die extra begeleiding willen, of die behoefte hebben aan een langere band met een begeleider, kunnen een beroep doen op Student+.

Leven lang leren

FHICT leidt op voor leven lang leren. Het je snel kunnen eigen maken van kennis en vaardigheden is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Bijna belangrijker dan de kennis en vaardigheden zelf.

Bij leven lang leren hoort ook zelfkennis: je talenten en verbeterpunten kennen en ontwikkelen. De opleiding faciliteert de student in zijn groeiende eigenaarschap hierin.