Profielen en specialisaties

Samenvatting
Fontys ICT biedt een brede bacheloropleiding gebaseerd op het HBO-i competentiemodel. Alle studenten studeren uiteindelijk af in de richting HBO-ICT, maar hun leerpad door de opleiding bestaat uit profielsemesters, specialisatiesemesters en/of open onderwijs. De semesters zijn gebaseerd op de architectuurlagen uit het HBO-i competentiemodel. Specialisatiesemesters worden aangeboden vanaf semester 4 en veronderstellen voorkennis van een van de profielen. Op deze pagina wordt beschreven welke beleidsafspraken er zijn rondom het starten van nieuwe en beëindigen van semesters.

Inleiding

Fontys ICT biedt als brede bacheloropleiding zowel profielen als specialisaties aan. Regelmatig komen er onderwijseenheden bij of worden ze beëindigd. Twee belangrijke redenen hiervoor zijn:

 • Het direct kunnen inspelen op de snelle veranderingen in het vakgebied;
 • De belofte aan de studenten waarmaken: “studeren in de volle breedte van ICT” en daarvoor een ruim palet aan mogelijkheden bieden.

Profielen en specialisaties

Er zijn vijf profielen die structureel worden aangeboden. Deze profielen richten zich voornamelijk 1-op-1 op de architectuurlagen uit het HBO-i competentiemodel, maar putten ook altijd nog uit 1 of meer andere architectuurlagen. Daarnaast wordt er vanaf het tweede jaar een aantal specialisaties aangeboden, die voorkennis veronderstellen uit een van de profielen. Studenten kunnen in het tweede studiejaar met specialisaties kennismaken en hier ook verderop in de studie verder op verdiepen. Hoe de specialisaties verankerd zijn in de opleiding, is te lezen op de pagina over de opleidingsstructuur. Tevens is er vanaf leerjaar twee de mogelijkheid elk halfjaar te kiezen voor een gepersonifieerd programma gebaseerd op de Open Learning werkvorm.

Specialisaties

ICT & Education en ICT & Academic Prepration zijn ontstaan vanuit strategische overwegingen en zullen daarom, ongeacht het aantal belangstellenden daarvoor worden aangeboden. Daarnaast bieden we relevante en actuele specialisaties aan. Hierbij is een belangrijke graadmeter voor de actualiteit is of er voldoende studenten belangstelling hebben voor een specialisatie. Als norm wordt hierbij uitgegaan van 18 studenten of meer. In de Study Navigator staat welke specialisaties worden aangeboden.

Starten van nieuwe en beëindigen van bestaande specialisaties

Voor het starten en beëindigen van specialisaties gelden de onderstaande richtlijnen.

 1. Keuzemoment semester 3: als er minder dan 18 deelnemers zijn per 15 november voor een specialisatie (S4) dan stopt deze als zelfstandig uitgevoerde onderwijseenheid voor het volgende schooljaar (1 augustus)
 2. Keuzemoment 3e jaar/minor: als er minder dan 18 deelnemers zijn voor een onderwijseenheid per 15 mei dan wordt deze onderwijseenheid niet aangeboden en dan stopt deze als zelfstandig uitgevoerde onderwijseenheid bij de volgende uitvoering in het tweede jaar.
 3. De keuzemomenten gelden voor de geprognosticeerde deelnemers in september, de keuzes van studenten in februari worden buiten beschouwing gelaten voor het stoppen van onderwijseenheden.
 4. Studenten die zich hebben ingeschreven voor een studieonderdeel dat komt te vervallen kunnen kiezen voor een gepersonaliseerd studieonderdeel op basis van de werkvorm open learning. Hier kunnen ze, in een andere onderwijsomgeving, de leeruitkomsten van dat studieonderdeel alsnog aantonen.
 5. Ieder jaar zal per 1 februari besloten worden welke strategische specialisaties aangeboden worden. Vooralsnog worden de volgende specialisaties aangeboden vanuit strategische keuzes:
  • ICT & Education, vanwege onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het domein Techniek;
  • Academische Voorbereiding, vanuit de maatschappelijk verplichting om de doorstroom naar het WO voor studenten die dit willen te bevorderen;