Dit is een oude revisie van het document!


Stage lopen en afstuderen binnen eigen bedrijf

Samenvatting
Beschrijving van de voorwaarden die gelden als een student van Fontys ICT stage loopt of afstudeert bij een eigen bedrijf.

Introductie

Wil een student stage lopen of afstuderen bij een eigen bedrijf dan gelden de voorwaarden die hieronder staan beschreven.

Voorwaarden stage lopen en afstuderen eigen bedrijf

Voor stage lopen of afstuderen binnen een eigen bedrijf gelden naast de reguliere Fontys ICT criteria voor de stage/afstudeeropdracht en bedrijfsbegeleiding verder de volgende criteria:

  • De stabiliteit en continuïteit van het bedrijf moet gewaarborgd zijn binnen de termijn van het afstuderen;
  • Van (ingehuurde) bedrijfsbegeleiding moet de kwaliteit positief beoordeeld worden door de stage- en / of afstudeercoördinator;
  • Het Centrum voor Ondernemerschap is geconsulteerd en de student heeft de status “student-ondernemer”. Als deze status (nog) niet is verstrekt dient de student duidelijk te maken waarom de status niet is verleend en te motiveren waarom afstuderen in eigen bedrijf toch kan. Dit dient goedgekeurd te worden door de stage/afstudeercoördinator.
  • Als al een stage in eigen bedrijf is uitgevoerd, is afstuderen in eigen bedrijf niet meer toegestaan.
  • Bij stage/afstuderen in eigen bedrijf is een portfolio vereist.
  • De Examencommissie beslist na advies van de 2 stage- en / of afstudeer coördinatoren over het wel of niet toestaan van de stage of het afstuderen.