Dit is een oude revisie van het document!


Startmomenten stage

Samenvatting
Per opleidingsvorm wordt de planning van de startmomenten en de afronding van de stage beschreven.

Voltijd opleidingen

  • Er zijn twee startmomenten per jaar voor de stage, namelijk in de eerste week van ieder semester.
  • Afronding vindt plaats binnen hetzelfde semester.

Deeltijd opleidingen

  • De omvang van de stage in deeltijd is conform die van de voltijd opleiding.
  • Studenten die een passende werkplek hebben doen de stage op deze werkplek. De student bereidt een portfolio voor dat in een CGI wordt beoordeeld. De start- en stopmomenten en de doorlooptijd liggen daarbij niet vast.
  • Studenten die geen passende werkplek hebben, zoeken zelf een werkplek om de stage te kunnen uitvoeren. Daarbij volgen zij hetzelfde proces en voldoen aan dezelfde eisen als een voltijdstudent, met uitzondering van startmoment, stopmoment en doorlooptijd die voor de start van de stage met de opleiding worden afgesproken.

Associate degree opleidingen

* Niet van toepassing, de Associate degree kent geen stage.