Dit is een oude revisie van het document!


Voorlichting en studiekeuze

Samenvatting
Door FHICT en Fontys Hogescholen worden jaarlijks verschillende voorlichtings- en studiekeuze-activiteiten georganiseerd, zowel binnen Fontys als daarbuiten. Op deze wiki-pagina worden deze in- en externe activiteiten besproken en lichten we de plek in het studiekeuzeproces toe. Tot slot vind je informatie bestemd voor voorlichters en over de relaties en contacten met het zogenaamde toeleverende onderwijs.

1. Inleiding

​​Fontys helpt scholieren met het maken van een weloverwogen studiekeuze. Daarvoor hebben we een breed pakket aan voorlichtings- en studiekeuzeactiviteiten binnen de verschillende fasen van het studiekeuzeproces beschikbaar, die door de instituten (waaronder FHICT) regelmatig worden uitgevoerd.

2. Fasen in studiekeuzeproces

Iedereen die bezig is met het studiekeuzeproces doorloopt vier fasen, nl.:

oriënteren - verkennen - verdiepen - beslissen

Scholieren doen dat niet op hetzelfde moment en de duur van het proces verschilt per scholier. Fontys biedt voor elke fase studiekeuze- en oriëntatieactiviteiten aan.

3. Voorlichtingsactiviteiten

Uitgangspunt bij alle activiteiten is dat de scholier zelf de regie heeft over zijn eigen studieloopbaan. De oriëntatie fase van scholieren wordt vaak gefaciliteerd vanuit de school door decanen en mentoren in het kader van studieloopbaanbegeleiding. Halverwege havo 4 pakt de leerling zelf de regie. Om de toekomstige studenten op onze voorlichtingswebsite een stap verder te helpen, hebben we alle activiteiten onderverdeeld in deze drie categorieën. Sommige activiteiten en middelen komen in meerdere categorieën terug. ​

Ik heb geen idee
 1. Brede voorlichting Creatief
 2. Brede voorlichting ICT
 3. Interessemagazine “Wat kies jij?”
 4. Workshop Studiekeuze
Ik twijfel nog
 1. Open dag / avond
 2. Proefstudeerdagen
Ik weet het al

- Studiekeuzetest

Bij FHICT hebben wij een breed palet aan voorlichtingen en workshops, afgestemd op verschillende doelgroepen. Deze worden ingezet als interne en externe activiteiten.

3.1 Externe activiteiten

We geven regelmatig voorlichting buiten de deur op MBO-scholen en HAVO/VWO-scholen in de regio.

Doelgroepen zijn:

 • Mbo-3 en mbo-4
 • Havo-4, -5
 • Vwo-5 en -6

Het beleid vanuit de Fontys Dienst Marketing & Communicatie is dat het brede aanbod aan voorlichtingen vanuit de opleidingen gedifferentieerd wordt aangeboden per doelgroep.

Vanuit FHICT zijn er een drietal voorlichtingen, die extern op scholen in de regio verzorgd kunnen worden. Daarnaast hebben we een tweetal kleinere doe-activiteiten.

Brede voorlichting ICT

Extern bij vo-scholen in de omgeving en bij de Regionale Studie Voorlichtings Avonden bij Fontys Hogescholen
Doelgroep havo 4/5 en vwo 5/6
Uitleg over 3 mogelijke ICT-opleidingen binnen Fontys, beroepsbeelden ICT-er na afstuderen, overeenkomsten, verschillen, usp’s v.d. opleidingen en mogelijke vervolgstappen in studiekeuzeproces.

De 3 ICT-opleidingen binnen Fontys zijn:

 1. HBO-ICT met lesplaatsen in Eindhoven en Tilburg
 2. HBO-ICT English stream, Eindhoven
 3. Business Informatics and Software Engineering, Venlo

Er is voor deze voorlichting een presentatie beschikbaar via Team M&C.

Brede voorlichting Creatief

Extern bij vo-scholen in de omgeving en bij de Regionale Studie Voorlichtings Avonden bij Fontys Hogescholen
Doelgroep havo 4/5 en vwo 5/6
In deze voorlichting wordt aangegeven, dat het “creatieve aspect” in heel veel verschillende Fontys-opleidingen is terug te vinden. Voor jongens en meiden, die graag een creatief vak willen leren, zijn er bij Fontys diverse mogelijkheden. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Team M&C.

Voorlichting voor MBO

Extern bij Mbo-scholen in de omgeving.
Doelgroep: mbo-3 en mbo-4
Deze voorlichting is een afgeleide van onze opleidingsvoorlichting en gaat specifiek in op aansluitingsmogelijkheden vanuit het MBO naar onze bacheloropleiding HBO-ICT of de Associate degree opleiding: ICT Service Management. De bacheloropleiding HBO-ICT kan in voltijd of in deeltijd worden gevolgd. De Associate degree kan alleen in deeltijd worden gevolgd. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de MBO-coördinatoren Hans van Stam en Henk Gaasterland of bij Elga van Heel (Team M&C).

Voor korte presentaties om scholieren te enthousiasmeren op externe locaties, bijvoorbeeld een onderwijsmarkt bij een bedrijf of een event, hebben we een tweetal korte doe-activiteiten ontwikkeld. Deze zijn bedoeld om binnen 15 minuten “iets leuks op het gebied van ICT” te kunnen bieden aan kleine groepjes scholieren.

Deze doe-activiteiten zijn:

Maak je eigen Pacman Gamecontroller
De MakeyMakey is een uitvinderskit voor iedereen. Met de MakeyMakey kun je functies van de computer (elk merk, geen drivers, geen instellingen) overnemen met 2 draadjes! In deze workshop gaan we Pacman spelen op game-controllers, die we zelf hebben gemaakt met behulp van de MaKey MaKey!
Duur: 15 minuten.
Aantal deelnemers: 1 - ca. 8 personen.
Benodigd: internetverbinding + krat materialen, te reserveren bij ISSD.

Meer informatie over deze activiteit is verkrijgbaar bij team M&C.

Fun with Dots
Deze doe-activiteit is gebaseerd op het principe van binair tellen.

 • Neem de kaartjes met de getallen.
 • Geef de 6 kaartjes aan een persoon en vraag hem/haar een getal te kiezen dat op minstens 1 kaart voorkomt (niet aan jou vertellen).
 • Laat hem/haar álle kaartjes met dat nummer uitzoeken en aan jou geven.
 • Jij kijkt er naar en weet op magische wijze meteen het gekozen getal.

Duur: … minuten.
Aantal deelnemers: 1 - ca. 8 personen.
Benodigheden: geen internetverbinding + krat materialen, te reserveren bij ISSD.

Meer informatie over deze activiteit is verkrijgbaar bij team M&C.

3.2. Interne activiteiten bij FHICT

Binnen FHICT hebben we de volgende intern georganiseerde voorlichtingen:

Proefstudeerdagen

FHICT organiseert regelmatig proefstudeerdagen voor scholieren, meestal afkomstig van mbo-4, havo-4, havo-5, vwo-5 en vwo-6. Alle informatie hierover kun je lezen op de Fontys website proefstuderen Tijdens het proefstuderen studeert een scholier samen met anderen een dag bij de opleiding. Hij/zij krijgt informatie over de inhoud van de opleiding en volgt 2 van de 4 workshops uit de basisprofielen. Bovendien krijgt hij/zij een workshop Fundamentals in Programming van 1,5 uur, waarbij de programmeerlessen uit het startsemester als basis dienen. We bieden een lunch aan, waarbij gelegenheid is te praten met docenten en studenten en tot slot volgt een les Futurologie, waarin we een blik in de toekomst van ICT werpen en waar we ingaan op het waarom van onze specialisaties. We sluiten af met een eindevaluatie.

Het programma van deze dag wordt uitgevoerd door docenten en PR-studenten. Scholieren hebben ruim gelegenheid om al hun vragen te stellen en een indruk te krijgen van de opleiding, de sfeer binnen en te proeven of deze leeromgeving bij hen past. Het concept van de proefstudeerdag is in Eindhoven en in Tilburg exact hetzelfde. Het is voor scholieren mogelijk meer dan 1 x aan een proefstudeerdag mee te doen. Het staat hen dus vrij op meerdere data mee te doen en zo bijv. 2 workshops te volgen. Ook kunnen ze een keer meedoen in Eindhoven en een keer in Tilburg.

Workshops, die we tijdens het proefstuderen aanbieden

Er zijn workshops ICT & Business, ICT & Media Design, ICT & Software Engineering en ICT & Technology. Daarbij ook een workshop “Fundamentals in programming” en een les op het gebied van Futurologie.

Workshop Fundamentals in Programming
Deze workshop is speciaal ontwikkeld om scholieren een idee te geven over wat programmeren inhoudt en is gebaseerd op de lessen FUN12 in het startsemester. De duur is 1,5 uur. Sommige scholieren hebben op de middelbare school al kennisgemaakt met programmeren. Voor anderen is het compleet nieuw. Om te programmeren is het nodig dat je logisch kunt nadenken en je moet het natuurlijk ook leuk vinden. Programmeren is een belangrijk onderdeel van onze opleiding. Bij de ene afstudeerrichting komt het minder aan bod, bij de andere meer. Op de FHICT website vind je meer informatie over de inhoud van de opleiding.

Wil je meer weten over de inhoud van de workshops voor het proefstuderen, dan kun je die opvragen bij team M&C.

Opleidingsvoorlichting HBO-ICT

Deze voorlichting wordt alleen gegeven tijdens open dagen en avonden van Fontys Hogeschool ICT.
Deze voorlichting geeft in ca. 20 minuten weer, hoe onze opleiding in elkaar zit en nodigt mensen uit om na de voorlichting vooral rond te lopen op de opleidingsvloeren en meer informatie te halen in de specifieke themalokalen per profiel en/of specialisatie. Doelgroep: mbo-4, havo 4/5 en vwo 5/6

Vraagt een VO-school in de omgeving om een voorlichting ICT, dan geven we daar de zogenaamde brede voorlichting ICT, de brede voorlichting Creatief of de MBO-voorlichting, zoals hierboven omschreven onder 3.1. “Externe activiteiten”.

Er is voor deze voorlichting een presentatie verkrijgbaar bij team M&C.

Open dagen / avonden

De Dienst Marketing & Communicatie van Fontys Hogescholen heeft een bepalende rol in de organisatie van open dagen en avonden. Zij zorgt o.a. voor een centrale vaststelling van de data voor open dagen/avonden per kalenderjaar, centrale mediaplanning, facilitering en verwerking van het registratiesysteem voor bezoekers van een open dag, facilitering van een online-systeem via de fontys.nl website, waarin het programma voor de open dag ontsloten wordt, verzorging van persoonlijke mails aan alle aanmelders open dag en direct mail-acties, alsmede evaluatie van de open dag d.m.v. rapportages. Verder biedt zij aan ondersteuning aan instituten d.m.v. advies over de inrichting van de open dagen, zodat bezoekers optimaal bij het studiekeuzeproces geadviseerd worden. Dit kan hulp zijn voor, tijdens, en na de open dag.
Meer informatie over open dagen is te vinden op de portal van de Dienst Marketing & Communicatie.

In verband met de pandemie zullen voorlichtingsactiviteiten in het schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 online plaatsvinden.

Bij FHICT is de logistieke en communicatieve organisatie van de open dagen en avonden belegd bij het team M&C.

4. Docentvoorlichters

Van de voorlichter wordt gevraagd bij elke fase in te spelen op de informatiebehoefte van de potentiële student. Daarin heeft de voorlichter dus een brede rol.

De voorlichter is een soort studiekeuzebegeleider. De ene activiteit vraagt van de voorlichter algemene kennis over veel opleidingen, de andere activiteit vraagt meer inlevingsvermogen in de verschillende doelgroepen (bijeenkomsten op middelbare scholen met ouders).

Als jongeren goed worden begeleid bij het maken van de juiste studiekeuze, is de verwachting dat dit uiteindelijk resulteert in een hogere studiemotivatie en een verminderde studie-uitval. Dat betekent voor Fontys minder noodzaak om het eerste jaar veel energie te steken in een grote groep studieswitchers.

Wat wij binnen Fontys dus verstaan onder een voorlichter is in feite een studiekeuzebegeleider. De voorlichters zijn het visitekaartje van Fontys en belangrijke inspirators in het studiekeuzeproces​ voor onze potentials.

Bij FHICT is de taak van voorlichter een facultatieve. Binnen elk onderwijsteam wordt aan de docenten gevraagd, wie het leuk vindt voorlichting en PR te doen. Elk team levert op deze manier een aantal docenten, die het leuk vinden dit te doen. Sommige docenten geven alleen voorlichting; anderen geven er de voorkeur aan alleen workshops uit te voeren. Het docententeam voorlichters wisselt jaarlijks. Meer informatie over de samenstelling van dit team is verkrijgbaar bij Team M&C.

Ben je voorlichter en wil je meer weten wat deze rol zoal inhoudt, download dan het document Taak en rol van voorlichter.

5. PR-studenten

Omdat we veel voorlichtings- en PR-activiteiten niet kunnen uitvoeren zonder de hulp van enthousiaste zittende studenten, hebben we een zogenaamd PR-studententeam, dat bestaat uit een aantal enthousiaste zittende studenten uit leerjaar 1 en/of 2. Zij hebben hier een leuke bijbaan aan. Aan het begin van elk studiejaar recruteren we een groot aantal nieuwe studenten om het team steeds aan te vullen. Zodra studenten stage gaan lopen of afstuderen, hebben ze vaak geen tijd meer. Het team wordt aangestuurd door team M&C. Op de FHICT Portal is een aparte pagina opgenomen voor communicatie en het delen van documenten tussen team M&C en de PR-studenten.

6. Relaties en contact met toeleverend onderwijs

Vanuit de Dienst Marketing & Communicatie dragen drie Adviseurs Toeleverend Onderwijs (ATO) zorg voor het opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk met toeleverende scholen. Zij zijn aanspreekpunt en coördinator voor (nieuwe) vragen (van o.a. decanen) gericht op de aansluiting van het toeleverend onderwijs op het hbo. Zij inventariseren de marktbehoefte bij toeleverende scholen en vertalen deze behoefte naar een activiteit binnen instituten en diensten, en omgekeerd.

Verzoeken van MBO- en VO-scholen uit de regio, om voorlichting te komen geven op hun school, komen bij de 3 ATO's binnen en worden van daaruit doorgeleid naar de voorlichtingscoördinatoren binnen de diverse Fontys instituten, waaronder FHICT.
Voor FHICT ligt deze rol binnen het team M&C.

Wie is voor welk domein aanspreekpunt?

 • Rob Doorleijers: domeinen mens en maatschappij & kunsten
 • Coby Malogrino: domein techniek
 • Erna Kuiper: domein economie

Voor welke onderwerpen kan ik bij de ATO's terecht?

 • Ontwikkelingen in het toeleverend veld.
 • Analyse van de voorlichtingen die wij vanuit ons instituut verzorgen (witte vlekken analyse).
 • Overige aansluitingszaken (studiekeuze, voorlichtingen, kennisuitwisseling, etc.).

Contact met de ATO voor MBO- en VO-school verloopt via het team M&C binnen FHICT.

7. Meer informatie

Over de relatie met het toeleverend onderwijs wordt op onderstaande vindplaatsen nog meer informatie gegeven: