Afstuderen: overzichtspagina

Samenvatting
Deze pagina geeft een overzicht van de verschillende afstudeertrajecten voor de Associate degree, de Bachelor en de Master voor zowel voltijd als deeltijd (Onderwijs voor Professionals). Detailinformatie over de verschillende trajecten staat op aparte pagina's verder uitgewerkt.

Inleiding

Bij Fontys ICT wordt elke opleiding afgesloten met een afstudeertraject. Dit afstudeertraject is de kroon op de studie van de student, waarin hij aantoont om alle vereiste competenties voldoende te beheersen om als startend professional op de arbeidsmarkt te kunnen beginnen. Duur en complexiteit van dit afstudeertraject kunnen verschillen tussen de verschillende (varianten van) de opleidingen. Die verschillend worden hier kort weergegeven. Voor uitgebreidere informatie over de verschillende afstudeertrajecten wordt doorverwezen naar andere pagina.

Afstuderen bij de Associate degree

Bij de Associate degree is het afstuderen ondergebracht in het vierde semester. Het afstuderen van de AD is taakgericht en maakt meer dan de voorgaande AD semesters onderscheid in het gekozen beroepsprofiel. Een afstudeeropdracht hoeft daarom hier geen expliciete onderzoekscomponent te bevatten. Er is geen verschil tussen voltijd of deeltijd. Meer informatie over afstuderen bij de AD is te vinden op Afstudeerzitting Associate degree.

Afstuderen bij de Bachelor

Bij de bacheloropleiding beslaat het afstuderen het gehele achtste semester. Voordat een student mag beginnen aan zijn afstudeeropdracht moet hij al bewezen hebben dat hij in staat zal zijn alle beroepscompetenties op het bachelorniveau te kunnen aantonen, wat hij tijdens het afstuderen vervolgens ook doet. Een afstudeeropdracht van de Bachelor bevat altijd een expliciete onderzoekscomponent. Bij Onderwijs voor Professionals (deeltijd) kan een student aan het begin afspreken hoe lang het afstuderen zal gaan duren binnen de marge van 6 - 12 maanden. De redenering hierachter is dat een deeltijdstudent geacht wordt 20 uur/week naast zijn werk aan studie te kunnen besteden. Daarmee kan binnen 12 maanden evenveel aan de studie worden besteed als een voltijdstudent gedurende één semester. Een deeltijdstudent die op zijn werkplek een afstudeeropdracht vervult, zoals hij wordt geacht te doen, kan net als een voltijdstudent binnen 6 maanden afstuderen. Meer informatie over afstuderen bij de Bachelor is te vinden op deze pagina.

Afstuderen bij de Master

Bij de Master of Applied IT vindt het afstuderen plaats in het tweede semester. Anders dan bij de Bachelor hoeft de student nog niet te hebben bewezen alle beroepscompetenties op het masterniveau te kunnen aantonen, maar moet hij gedurende het afstuderen dat bewijs leveren. Anders dan bij de AD of de Bachelor volgt een masterstudent gedurende dit semester ook nog onderwijs op school en heeft hij bijeenkomsten met andere afstudeerders. Meer informatie over afstuderen bij de Master is te vinden op deze pagina1)

1)
Red.: wordt nog aangemaakt.