Afstudeerzitting Associate degree

Samenvatting
Deze pagina beschrijft de gang van zaken bij een afstudeerzitting voor de Associate degree.

De Associate degree (AD) is een hbo-graad met een tweejarig studieprogramma. Een AD-programma heeft een gerichter beroepsprofiel dan een Bachelor opleiding.

Smalle AD-opleiding
De smalle AD-opleiding AD ICT Service Management betreft AD-functies binnen het ICT Service Management werkveld, bijvoorbeeld ICT service manager, functioneel beheerder of applicatiebeheerder.

Brede AD-opleiding
Voor de brede AD-opleiding zijn er per beroepsprofiel uitstroomfuncties gedefinieerd, bijvoorbeeld voor het beroepsprofiel ICT & Infrastructure zijn de beroepsfuncties support engineer en junior cloud engineer beschreven.

Overeenkomsten en verschillen bachelor en Associate degree bij afstuderen
Hierna volgen enkele overeenkomstige en verschillende verwachtingen bij het afstuderen van een AD-student ten opzichte van een Bachelor-student.

Bij het Afstuderen voor de AD:

  1. Is het niet verplicht dat de afstudeeropdracht een expliciete onderzoekscomponent bevat.
  2. Kan de opdracht dus uitvoerender van aard zijn, maar vereist de opdracht wel een gestructureerde en methodische aanpak waarover de student zich ook expliciet dient te verantwoorden. Ook gemaakte keuzes hierin dienen duidelijk te worden verantwoord in het afstudeerverslag.
  3. Is de omvang van de afstudeeropdracht bij de AD-opleiding kleiner (de afstudeeropdracht wordt nog gecombineerd met een deel onderwijs) dan bij de bachelor.
  4. Wordt de professionele ontwikkeling (PO) beoordeeld op basis van een eigen AD-kader.

De vraagstelling tijdens de verdediging, de waardering en de beoordeling bij een AD-afstudeerzitting dient in verhouding te gebeuren tot bovengenoemde verschillen.

Het verloop van de zitting is in principe gelijk aan die van Beoordeling afstudeerstage bachelor.