Arbeidsvoorwaarden bijzondere gebeurtenissen

Samenvatting
Uitleg over de Fontys- en Fontys ICT-kaders rondom arbeidsvoorwaarden bij bijzondere gebeurtenissen.

1. Afspraken bij bijzondere gelegenheden

Fontys schenkt op gepaste wijze aandacht aan diverse bijzondere gelegenheden van haar medewerkers, zowel in werksfeer als in de persoonlijke sfeer. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld waarin wordt beschreven welke kaders daarbij gehanteerd dienen te worden. Binnen de hiervoor vastgestelde kaders zijn de wensen van de medewerker zoveel als mogelijk leidend. Uitgangspunt van deze afspraken is dat Fontys ICT vooral wil investeren in activiteiten waaraan collega’s kunnen deelnemen (sociale binding).

2. Bijzondere gelegenheden

  • Jubilea;
    • dienstjubilea binnen Fontys: 12,5 25 en 40 jaar;
    • ambtsjubilea: 25 en 40 jaar.
  • Huwelijk, geregistreerd partnerschap of geboorte van een kind;
  • Ziekte;
  • Overlijden;
  • Einde dienstbetrekking;
  • Vertrek naar een andere werkgever (intern en extern).

3. Procedure

De acties uit deze richtlijnen worden door of in opdracht van de people manager (PM) uitgevoerd, het directiesecretariaat en/of de managementassistent HR Fontys ICT kan hierbij ondersteunen.