Bindend Negatief Studieadvies

Samenvatting
Uitleg Bindend Negatief Studieadvies.

Een Bindend Negatief Studieadvies (BNS) kan tot september 2024 worden gegeven aan een student van de voltijd Bachelor en Associate Degree opleiding na één jaar van inschrijving als hij het eerst gevolgde semester niet heeft behaald. De exacte regels en voorwaarden staan in artikel 32 van de OER1).

Indien de student bezwaar wil maken tegen dit besluit dient hiervoor géén verzoek tot herziening te worden ingediend bij de examenkamer, maar dient de student in beroep te gaan via het Cobex.

Fontysbreed is voor beroep-, bezwaar- en klachtprocedures een portal ingericht waar alle informatie hierover te vinden is.

Vanaf september 2024 is het negatief studieadvies niet meer bindend en kan de student ingeschreven blijven ondanks het advies.

1)
Bekijk hier de bijbehorende pagina