OER

Samenvatting
Korte beschrijving van de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) van de opleidingen van Fontys ICT.

Wat is een OER?

De onderwijs- en examenregeling van een opleiding. De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) bepaalt dat elke opleiding een OER dient te hebben. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat alle informatie over de inhoud van de opleiding en de toetsing binnen de opleiding. Ook vind je hier de informatie over de toelatingseisen en de begeleiding die geboden wordt.

De OERen van Fontys ICT

Voor Fontys ICT worden de vastgestelde OERen gepubliceerd op de Fontyswebsite Onderwijs- en examenregelingen (OER)

Voor Fontys ICT zijn er verschillende opleidingsvarianten die beschreven staan in een aantal OERen:

  1. de variant Associate Degree AD-ICT (voor voltijd en deeltijd in Eindhoven en voltijd in Tilburg)
  2. de variant Voltijd Bachelor HBO-ICT (voor Eindhoven en Tilburg)
  3. de variant Deeltijd Bachelor (OvP) (in deeltijd in Eindhoven)1)
  4. de variant Master Applied IT

De opleidingsgids Fontys ICT is de bijlage bij de OERen met onderwijsinhoudelijke informatie.

Daarnaast zijn er nog OERen voor opleidingsvarianten die momenteel worden uitgefaseerd2):

  1. de variant Voltijd Nederlandstalig (wordt vervangen door Voltijd Bachelor HBO-ICT)
  2. de variant Voltijd Engelstalig (wordt vervangen door Voltijd Bachelor HBO-ICT)

Fontys ICT publiceert ieder jaar nieuwe versies van die OERen die in principe voor alle ingeschreven studenten van een opleidingsvariant gelden. In die OERen staan doorgaans wel overgangsregelingen waardoor studenten voor sommige onderdelen nog worden doorverwezen naar OERen van voorgaande jaren.

1)
Hierin is ook nog de beschrijving van de oude deeltijd opgenomen die momenteel worden uitgefaseerd.
2)
Vanaf september 2023 bestaan deze OERen niet meer