FeedPulse

Samenvatting
Binnen Fontys ICT worden studenten op meerdere momenten voorzien van ontwikkelingsgerichte feedback. FeedPulse (LTI-applicatie geïntegreerd in Canvas) wordt binnen veel onderwijseenheden gebruikt om het feedbackproces te ondersteunen. Eenduidige inzet van FeedPulse binnen het instituut is van groot belang voor de student.

Inleiding

Studenten worden bij Fontys ICT op meerdere momenten voorzien van ontwikkelingsgerichte feedback op de algehele performance. De verschillende meetmomenten vormen leermomenten voor de student (en docent) en kunnen waardevolle informatie over de ontwikkeling (op de diverse leeruitkomsten) opleveren. Studenten verwerken zelf de feedback die ze in dialoog ontvangen in FeedPulse bij een “checkpoint”. Ze worden hierdoor geactiveerd en mede verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

Doordat de feedback van meerdere meetmomenten kan worden vastgelegd in de tool ontstaat er een overzicht van de ontwikkeling van studenten over de tijd. Dit maakt het voor de docent makkelijk om het leerproces van studenten te monitoren en studenten krijgen meer zicht op hun eigen ontwikkeling. Alle gegeven feedback, opgeleverde producten en reviews hiervan kunnen uiteindelijk de basis vormen voor de integrale eindbeoordeling. Deze is als het goed is niet echt een verrassing meer voor de student.

Functies

Checkpoint

Een checkpoint staat voor een meetmoment/feedbackmoment. De docent maakt een checkpoint aan voor een student of groep studenten op het moment dat de feedback wordt gegeven. De student schrijft de ontvangen feedback zelf op in het checkpoint.

 • Hoe doe ik het nu? (Feedback); 
 • Waar werk ik naartoe? (Feedup);
 • Hoe nu verder? (Feedforward).

Smiley-rating

De docent geeft bij een checkpoint een waardering van de algehele performance van de student (t.o.v. de leeruitkomsten) middels een smiley-rating. De grafiek in Figuur 1 geeft geeft hier een beeld van.

Figuur 1
Richtlijn voor smiley-rating bij checkpoints door de docent als waardering performance student.
Toelichting betekenis smileys:
:-D Je laat iets bijzonders zien en bent goed bezig om de leeruitkomsten aan te tonen (boven verwachting);
;-) Je hebt iets goeds laten zien en bent goed op weg om de leeruitkomsten aan te kunnen tonen;
:-( Je hebt niets laten zien of iets wat niet goed genoeg is. Je moet echt een stapje extra gaan zetten om de leeruitkomsten aan te kunnen gaan tonen.


Optionele self-rating

Om de student nog beter te betrekken in het feedbackproces en hem na te laten denken over zijn eigen ontwikkeling, kan de student (optioneel) ook zichzelf een rating geven bij een checkpoint. Eventuele verschillen in self-rating en teacher-rating kunnen waardevolle input zijn voor het feedbackgesprek. Figuur 2 laat hiervan een grafische weergave zien.

Figuur 2
Optionele self-rating bij checkpoints in geval van waardering door de student zelf.


Peers

Peers is aan te zetten via het settingsmenu. Er verschijnt dan een extra tabblad. De student kan medestudenten uit de groep feedback geven, en dat meerdere malen over de tijd.

Manier van werken met FeedPulse binnen Fontys ICT

Voor studenten is het prettig als alle docenten die gebruik maken van FeedPulse dit zoveel mogelijk op dezelfde manier doen, zodat studenten gewend raken aan een eenduidige werkwijze. Het gebruik van FeedPulse binnen Fontys ICT gaat zoals dat hieronder in stappen is beschreven. Dit proces geldt ook voor het gebruik van FeedPulse bij projectgroepen. De docent geeft regelmatig mondelinge feedback, feed-up en feed-forward aan de projectgroep. Één student van de groep vult de feedback in, de overige groepsleden kunnen hier indien nodig nog op reageren.

 1. De docent maakt een checkpoint aan.
 2. De docent zit tijdens het feedbackmoment naast de student een geeft mondeling feedback, feed-up en feed-forward over de algehele performance ten aanzien van de leeruitkomsten. Je kunt hiervoor ook de hulpvragen inzetten;
 3. De student noteert tijdens het gesprek de feedback, feed-up en feed-forward in FeedPulse. Er mogen ook aantekeningen worden gemaakt en later verder worden uitgewerkt;
 4. De docent geeft direct na het gesprek een smiley-rating op de algehele performance van de student op dat moment;
 5. Het volgende feedbackmoment (bijvoorbeeld één of twee weken later) wordt er met de student teruggekeken naar het vorige feedbackmoment (vorige checkpoint). Hoe gaat het nu met de performance van de student? En wat is er gedaan met de feedback, feed-up en feed-forward van de vorige keer?;
 6. De docent maakt een nieuw checkpoint aan en laat de student de feedback, feed-up en feed-forward intypen bij dit nieuwe checkpoint.

Praktische aandachtspunten voor de docent:

 • Wanneer je een negatieve smiley geeft, check dan wel wat de student heeft opgeschreven en of hij / zij begrijpt waarom het nog onvoldoende is. Indien de student niet aanwezig is of onvoldoende communiceert, kun je een negatieve smiley geven zonder dat de student feedback heeft genoteerd;
 • De smileyrating geeft aan hoe jij op dat moment de algehele performance van de student waardeert. Het is niet nodig om de opgeschreven feedback van de student bij ieder checkpoint te verbeteren en / of aan te vullen. Je kunt dit wel doen als dit helpt om de Feedback beter in FeedPulse te borgen;
 • Voor het beantwoorden van een korte vraag hoeft FeedPulse niet te worden ingevuld.

Voorbeelden werken met FeedPulse

Hieronder volgen drie voorbeelden waarin verduidelijkt wordt hoe FeedPulse ingevuld kan worden.

Hulpvragen in FeedPulse