Getuigschriftenuitreiking

Samenvatting
Deze pagina beschrijft op welke momenten in het studiejaar de getuigschriftenuitreikingen plaatsvinden. Tevens wordt er verwezen naar het draaiboek waarin de details rondom een getuigschriftenuitreiking beschreven worden.

Organisatie

Er zijn jaarlijks twee formele periodes waarin afstudeerzittingen plaatsvinden. Daarom organiseren wij ook twee keer per jaar, in februari/maart en in juli een getuigschriftenuitreiking.

De uitreikingen worden per HBO-i laag georganiseerd in Eindhoven (Gebruikersinteractie, Hardware interactie, Infrastructuur, Organisatie Processen, Software) . Voor studenten met een Personalised Programme (PP), studenten in Tilburg, studenten OvP en studenten die de voltijd AD volgden is er een aparte diploma uitreiking voor alle afstudeerders uit de desbetreffende periode.

Draaiboek

De data van uitreikingen worden vóór start studiejaar vastgelegd in de jaarplanning. Afgestudeerden ontvangen persoonlijk een uitnodiging. Om zoveel mogelijk de getuigschriftenuitreiking van Fontys ICT eenzelfde uitstraling te geven is een draaiboek opgesteld. In het draaiboek vind je de richtlijnen om een getuigschriftenuitreiking te organiseren.

Taakverdeling

De getuigschiftuitreikingen worden in samenwerking georganiseerd door :

De communicatie rondom de getuigschriftenuitreikingen is belegd bij het Team M&C. Dit omvat o.a. de zorg voor de uitnodigingen (tekstueel en vormgeving in huisstijl). De organisatie van de uitreiking is belegd bij het Team M&C, met ondersteuning van de Student Desk. Zij verzorgen dit in samenwerking met de betreffende PLOU's verantwoordelijk voor afstuderen, en de verantwoordelijke uitvoeringsmanager (UM) in Eindhoven en Tilburg.