Dit is een oude revisie van het document!


Student Desk

Samenvatting
Geeft een beknopte omschrijving van de algemene werkzaamheden van de Student Desk, naast de taken gedurende de verschillende fasen van de opleiding van een student. De omschrijvingen zijn verrijkt met korte filmpjes.

Introductie

De Student Desk (SD) ondersteunt de administratieve registratie van de verschillende fasen van de studieloopbaan van een student namelijk de instroom, de Doorstroom Voltijd Opleiding (studievoortgang) en de uitstroom. Daarnaast administreert en coördineert de Student Desk de administratie van de stagewerving en -plaatsing. Maak via de korte film kennis met de Student Desk. In deze Wiki vind je ook de contactgegevens van de Student Desk. De actuele taakverdeling binnen de Student Desk vind je op de FHICT portal.

Aanmelding en inschrijving

Vóór 1 september moeten alle nieuwe (voltijd) studenten zijn aangemeld via Studielink. Daarna is aanmelding via Studielink niet meer mogelijk. Voordat de inschrijving definitief is, moeten alle inschrijfdocumenten in orde zijn: diploma vooropleiding, betaling collegegeld, etc.
Voor de februari instroom geldt dat zij voor 1 februari een aanmelding moeten hebben gedaan in Studielink. Het proces blijft verder gelijk.
In deze korte film kun je zien hoe dit proces verloopt. Daarnaast moeten alle zittende studenten die nog niet zijn afgestudeerd,vóór 1 september zorgen voor hun herinschrijving in Studielink.

Intakes & Startsemester

Studenten die zich aanmelden voor de opleiding HBO-ICT, ontvangen een welkomstmail en een link naar een vragenlijst (Studiekeuzecheck). Deze vragenlijst vult de student in en vervolgens krijgt de student een uitnodiging voor een intakegesprek. Hierna volgt een advies. Als de student besluit bij ons te komen studeren, dan start hij in het Startsemester, waarbinnen de student kennis maakt met de 4 basisprofielen van FHICT: ICT & Business, ICT & Media Design, ICT & Software Engineering en ICT & Technology. In deze korte film vertelt een van de medewerkers hoe dit proces administratief verloopt. Het intakeproces wordt hier nader toegelicht

Klassenlijsten

De actuele klassenlijsten zijn voor studenten en medewerkers te vinden op het Studentenplein van de FHICT portal.

Combikeuze en Profielkeuze

Studenten uit het startsemester maken halverwege het eerste semester een combikeuze, om zich in 2 van de profielen verder te gaan verdiepen. Later in de opleiding maken zij nog een aantal keuzes:

  • profielkeuze voor semester 2;
  • een specialisatie voor semester 3 en 4;
  • een stage- en afstudeerrichting voor semester 5;
  • en een minor voor semester 7.

De studenten maken hun keuze d.m.v. intekenen in Progress. Deze worden ingelezen in Student Volg. De keuze is definitief na goedkeuring van de betreffende examenkamer. Bekijk de film over dit aspect van het werk op de Student Desk.

Profielkeuze en verder

Aan het einde van het startsemester kiest de student voor 1 van de 5 profielen: ICT & Business, ICT & Media Design, ICT & Software Engineering, ICT & Technology en ICT & Infrastructure. Aan het eind van semester 2 kan de student ook kiezen voor Open Learning. Aan het eind van semester 3 kiest de student voor een specialisatie of open learning. De student kan afstuderen in het gekozen profiel óf in een specialisatie óf in opel learning.
Voor ieder profiel verzorgt de Student Desk een groot aantal administratieve werkzaamheden, waaronder het registreren van de klassen, het verwerken van de studieresultaten en voorbereiden van de assessorenvergaderingen. In deze film vertelt een collega kort wat deze ondersteuning per profiel inhoudt.

Stage

Als een student toestemming heeft voor stage, gaat hij een stageplaats zoeken. Studenten kunnen een stageopdracht zoeken via de database van de opleiding of zelfstandig op zoek gaan naar een bedrijf en een passende opdracht. De administratie en organisatie rondom stagebedrijven en opdrachten, stagevoorbereiding, begeleiding, afronding en beoordeling ligt bij de Student Desk.

Minoren

Studenten mogen in semester 6 of in semester 7 één vrije minor volgen. Volgen ze in semester 6 een vrije minor, dan dienen ze in semester 7 een specialisatie ofwel Open Learning te volgen. Volgen ze in semester 7 een vrije minor, dan dienen ze in semester 6 ofwel een profiel ofwel Open Learning te volgen. Onder een vrije minor verstaan we een opleidingsminor, Fontys minor, externe minor of buitenland minor. Een aantal van deze minoren worden slechts een keer per jaar aangeboden. Studenten FHICT die een minor volgen buiten FHICT en met een voldoende afsluiten ontvangen een minor certificaat. Hetzelfde geldt voor ‘externe’ studenten die bij FHICT een minor volgen. In dit filmpje vertelt een collega van de Student Desk welke rol zij hierbij administratief en logistiek vervullen.

Afstuderen

Wanneer een student de hele opleiding doorlopen heeft, speelt de Student Desk nog een belangrijke rol bij het afstuderen en het behalen van het getuigschrift. Ook dit proces wordt in een korte film toegelicht.
De Student Desk stelt opdrachten beschikbaar via ASAM en verleent verdere ondersteuning hierbij. Alle administratie en organisatie rondom bedrijven en opdrachten, de voorbereiding, begeleiding, inleveren scripties, beoordeling en afstudeerzittingen liggen bij de Student Desk.

Getuigschriften

Als onze studenten zijn geslaagd worden de getuigschriften en diploma-supplementen aangemaakt in Progress. Deze documenten worden gearchiveerd in HPRM. Voor onze geslaagden organiseren wij 5 keer per jaar een diploma-uitreiking:

  • in maart en juli grotere uitreikingen per profiel/specialisatie;
  • in november, mei en september een kleinere uitreiking met alle afgestudeerden samen.

Geslaagden tekenen voor ontvangst van hun getuigschrift.
In dit filmpje legt een collega uit wat de rol van de Student Desk is met betrekking tot de getuigschriften.

Partners in Education

Ruim 70 ICT-bedrijven zijn sterk betrokken bij de inhoud van de FHICT-opleidingen. Hierdoor is er een goede aansluiting van de afgestudeerden bij het werkveld. Er wordt veel aandacht besteed aan de relatie met de Partners in Education. De Student Desk verzorgt hierbij de administratieve ondersteuning, organiseert de jaarlijkse FHICT Careerday (voorheen de Bedrijvendag), coördineert de inzet van externe deskundigen bij afstuderen en organiseert de bijeenkomsten voor bedrijfsbegeleiders bij stages. Deze film laat zien hoe dat in de praktijk verloopt.

Pakketten in Progress

In het OER (onderwijs- en examenregeling) is de basis van ons curriculum vastgelegd en dit is de leidraad voor het diploma en diplomasupplement. Dit hangt nauw samen met de inrichting van ons studievoortgangssysteem Progress, waar Studiepunten en bijbehorende (deel)resultaten worden geregistreerd. In dit filmpje vertelt een collega er meer over.

Locatie Tilburg

Hier werken ook collega’s van de Student Desk. Zij zijn het aanspreekpunt voor zowel studenten als docenten. Daarnaast zijn zij o.a. verantwoordelijk voor de inschrijving en studievoortgang van de Tilburgse studenten.

FHICT International

De administratieve ondersteuning van onze activiteiten op het gebied van Internationalisering liggen ook bij de Student Desk. Hiervoor gebruiken we het programma Mobility Online. Studenten die in het buitenland een minor willen gaan volgen, stage gaan lopen of afstuderen, dienen zich daar te registreren.