Student Desk

Samenvatting
Geeft een beknopte omschrijving van de algemene werkzaamheden van de Student Desk, naast de taken gedurende de verschillende fasen van de opleiding van een (bachelor)student.

Introductie

De Student Desk (SD) ondersteunt op alle locaties van Fontys ICT de administratieve registratie van de verschillende fasen van de studieloopbaan van een student namelijk de instroom, de Doorstroom Voltijd Opleiding (studievoortgang) en de uitstroom. Daarnaast administreert en coördineert de Student Desk de administratie van de stagewerving en -plaatsing. In deze BeleidsWiki vind je ook de contactgegevens van de Student Desk. Meer informatie over de SD-teams vind je op de Fontys ICT portal, waar je ook de actuele taakverdeling binnen de Student Desk vindt.

Aanmelding en inschrijving

Vóór 1 september moeten alle nieuwe (voltijd) studenten zijn aangemeld via Studielink. Daarna is aanmelding via Studielink niet meer mogelijk. Voordat de inschrijving definitief is, moeten alle inschrijfdocumenten in orde zijn: diploma vooropleiding, betaling collegegeld, etc.
Voor de februari instroom geldt dat zij voor 1 februari een aanmelding moeten hebben gedaan in Studielink. Het proces blijft verder gelijk.
Alle zittende studenten die nog niet zijn afgestudeerd vóór 1 september moeten zelf zorgen voor hun herinschrijving in Studielink.

Intakes & Startsemester

Studenten die zich aanmelden voor de opleiding HBO-ICT, ontvangen een welkomstmail en een link naar een vragenlijst (Studiekeuzecheck). Deze vragenlijst vult de student in en vervolgens krijgt de student een uitnodiging voor een intakegesprek. Hierna volgt een advies. Als de student besluit bij ons te komen studeren, dan start hij in het Startsemester, waarbinnen de student kennis maakt met de 5 profielen van Fontys ICT: ICT & Business, ICT & Media Design, ICT & Software Engineering en ICT & Technology en ICT & Infrastructure. Het intakeproces wordt hier nader toegelicht

Klassenlijsten

De actuele klassenlijsten zijn voor studenten en medewerkers te vinden op het Studentenplein van de Fontys ICT portal.

Combikeuze en Profielkeuze

Studenten uit het startsemester maken gedurende het eerste semester een keuze, om zich in 1 (of 2) van de profielen verder te gaan verdiepen. Later in de opleiding maken zij nog een aantal keuzes:

  • profielkeuze semester 2;
  • een specialisatie t.b.v. semester 4;
  • en een minor, etc.

De studenten maken hun keuze d.m.v. intekenen in Progress. Deze worden ingelezen in Student Volg. De keuze is definitief na goedkeuring van de betreffende examenkamer.

Profielkeuze en verder

Aan het einde van het startsemester kiest de student voor 1 van de 5 profielen: ICT & Business, ICT & Media Design, ICT & Software Engineering, ICT & Technology en ICT & Infrastructure. Aan het eind van semester 2 kan de student ook kiezen voor Open Learning. Aan het eind van semester 3 kiest de student voor een specialisatie of open learning.
Voor ieder profiel, specialisatie, minor etc. verzorgt de Student Desk een groot aantal administratieve werkzaamheden, waaronder het registreren van de klassen, het verwerken van de studieresultaten en voorbereiden van de assessorenvergaderingen.

Stage

Als een student toestemming heeft voor stage, gaat hij een stageplaats zoeken. Studenten kunnen een stageopdracht zoeken via de database van de opleiding of zelfstandig op zoek gaan naar een bedrijf en een passende opdracht. De administratie en organisatie rondom stagebedrijven en opdrachten, stagevoorbereiding, begeleiding, afronding en beoordeling ligt bij de Student Desk.

Minoren

Studenten mogen in semester 6 of in semester 7 één vrije minor volgen. Volgen ze in semester 6 een vrije minor, dan dienen ze in semester 7 een specialisatie ofwel Profiel of Open Learning te volgen. Volgen ze in semester 7 een vrije minor, dan dienen ze in semester 6 ofwel een profiel ofwel Specialisatie of Open Learning te volgen. Onder een vrije minor verstaan we een opleidingsminor, Fontys minor, externe minor of buitenland minor. Een aantal van deze minoren worden slechts een keer per jaar aangeboden. Studenten Fontys ICT die een minor volgen buiten Fontys ICT en met een voldoende afsluiten ontvangen een minor certificaat. Hetzelfde geldt voor ‘externe’ studenten die bij Fontys ICT een minor volgen.

Afstuderen

Wanneer een student de hele opleiding doorlopen heeft, speelt de Student Desk nog een belangrijke rol bij het afstuderen en het behalen van het getuigschrift.
De Student Desk verleent verdere ondersteuning bij opdrachten. Alle administratie en organisatie rondom bedrijven en opdrachten, de voorbereiding, begeleiding, inleveren scripties, beoordeling en afstudeerzittingen liggen bij de Student Desk.

Getuigschriften

Als onze studenten zijn geslaagd worden de getuigschriften en diploma-supplementen aangemaakt in Progress. Deze documenten worden gearchiveerd in Content Manager. Voor onze geslaagden organiseren wij 2 keer per jaar een diploma-uitreiking:

  • in maart en juli grote uitreikingen per profiel/specialisatie.

Geslaagden tekenen voor ontvangst van hun getuigschrift.

Partners in Education

De Student Desk verzorgt hierbij de administratieve ondersteuning van onze samenwerking met Partners in Education , organiseert de jaarlijkse Fontys ICT Careerday, coördineert de inzet van extern deskundigen bij afstuderen en organiseert de bijeenkomsten voor bedrijfsbegeleiders bij stages.

Pakketten in Progress

In het OER (onderwijs- en examenregeling) is de basis van ons curriculum vastgelegd en dit is de leidraad voor het diploma en diplomasupplement. Dit hangt nauw samen met de inrichting van ons studievoortgangssysteem Progress, waar Studiepunten en bijbehorende (deel)resultaten worden geregistreerd.

Fontys ICT International

De administratieve ondersteuning van onze activiteiten op het gebied van internationalisering liggen ook bij de Student Desk. Hiervoor gebruiken we het programma Mobility Online. Studenten die in het buitenland een minor willen gaan volgen, stage gaan lopen of afstuderen, dienen zich daar te registreren.