Dit is een oude revisie van het document!


iCop

Samenvatting
Een algemene beschrijving van de Innovation Community of practice (iCop) van FHICT. Er wordt ingegaan op de visie op innovatie, de geformuleerde doelen en de werkwijze van iCop.

1. Innovation Community of practice

FHICT investeert structureel ruim 1 fte in open innovatie vanuit het strategisch budget. iCop is het innovatieteam van FHICT waarvoor medewerkers hebben kunnen solliciteren. Uit de sollicitanten zijn 7 kandidaten gekozen die samen met de projectleider het innovatieteam vormen. Dit team wordt een dag in de week vrijgesteld voor iCop werkzaamheden. Het team is multidisciplinair van karakter binnen het domein van ICT en kan hierdoor vele vraagstukken binnen ICT en onderwijs aanpakken. De groep wordt geleid door een voorzitter/projectleider. Het is de bedoeling dat de acties van iCop leiden tot waardevolle en duurzame innovaties binnen FHICT. Daarbij mogen experimenten ook mislukken om daarvan te leren.

2. Visie

iCop richt zich op kortlopende innovatieprojecten ten behoeve van het effectiever maken van educatie onder het motto van samen sneller slimmer. Om de waarde van projecten te bewijzen brengt iCop deze tot aan proof of concept.

3. Missie

Bij projecten maakt iCop gebruik van denk- en doe-kracht van studenten en medewerkers voor initiatie, uitvoering en usability. Bij bewezen waarde zal iCop zorgen voor een eerste aanzet tot uitrol, embedding en disseminatie in de organisatie via prepare for landing. De projecten van iCop zijn innovatieprojecten ten behoeve van het onderwijs die uitgevoerd zullen worden via crowdsourcing binnen FHICT.

4. Doelstelling

Het team definieert jaarlijks haar eigen targets. De opbrengst van deze targets komt ten goede aan het onderwijs in zijn algemeenheid en FHICT in het bijzonder. Daarnaast staat dit team ter beschikking van de directie om “ingewikkelde” of “exploratieve”problemen aan te pakken.

5. Werkwijze

De vast ingeroosterde iCop dag is de maandag.
Bij elk iCop-project wordt gezocht naar manieren om er een studentenproject van te maken. Hierbij zullen in eerste instantie de Deltastudenten betrokken worden , maar ook projecten in diverse studieroutes zijn mogelijk. Ook kunnen Delta-studenten van andere instituten betrokken worden. (Fontys Acedemy for Creative Industries (ACI), Fontys Hogeschool voor de Kunsten hebben o.a. ook Delta-trajecten). De werkwijze van het team lijkt op de grassroots innovatiewerkwijze die bij iFontys is geïntroduceerd. Met als aanvulling dat voor de uitvoering van projecten SCRUM als werkwijze wordt gehanteerd.
Deze aanpak kenmerkt zich door:

  • Try Do Check Act;
  • Goed idee is maximaal een alinea lang;
  • Liever 8 uit 10, dan 3 uit 3 (neem risico);
  • Vergadering zijn werkvergaderingen, alleen besluiten worden vastgelegd;
  • Projectrapportage is maximaal 1 A4 lang.

Voor de producten die in iCop gecreëerd worden, zal naar analogie van het iFontys “prepare for landing”-traject, verankering in de organisatie gezocht worden. Daarnaast worden de producten vrij ter beschikking gesteld van de wereld via het creative commons 3/4 principe. 1)

Meer informatie over de (lopende) projecten is te vinden op het medewerkersplein van de FHICT Portal.