iCop

Samenvatting
Een algemene beschrijving van de Innovation Community of practice (iCop) van Fontys ICT. Er wordt ingegaan op de visie op innovatie, de geformuleerde doelen en de werkwijze van iCop.

1. Innovation Community of practice

Fontys ICT investeert structureel ruim 1 fte in open innovatie vanuit het strategisch budget. iCop is het innovatieteam van Fontys ICT waarvoor medewerkers hebben kunnen solliciteren. Uit de sollicitanten zijn 7 kandidaten gekozen die samen met de projectleider het innovatieteam vormen. Dit team wordt een dag in de week vrijgesteld voor iCop werkzaamheden. Het team is multidisciplinair van karakter binnen het domein van ICT en educatie en kan hierdoor vele vraagstukken binnen het ICT onderwijs aanpakken. De groep wordt geleid door een voorzitter/projectleider. iCop heeft in zijn bestaan enkele bezettingswisselingen gehad. VEel van de oud iCop leden sluiten echter nog regelmatig aan op eigen initiatief en vormen een groep die “friends of iCop” genoemd wordt. Deze groep vormt een waardevolle bijdrage als extra linking pins naar de organisatie. Doelstelling van iCop is dat de acties die ondernomen worden leiden tot waardevolle en duurzame innovaties binnen Fontys ICT. Daarbij mogen experimenten ook mislukken om daarvan te leren.

2. Visie

iCop richt zich op innovatietrajecten ten behoeve van het effectiever maken van educatie onder het motto van samen sneller slimmer. Om de waarde van projecten te bewijzen brengt iCop deze tot aan proof of concept en help daar waar nodig bij de implementatie en opschaling in de organisatie.

3. Missie

Bij projecten maakt iCop gebruik van denk- en doe-kracht van studenten en medewerkers voor initiatie, uitvoering en usability testing. Bij bewezen waarde zal iCop zorgen voor een eerste aanzet tot uitrol, embedding en disseminatie in de organisatie. De projecten van iCop zijn innovatieprojecten die aan alles kunnen raken ten behoeve van verbetering en innovatie van het onderwijs.

4. Doelstelling

Het team definieert jaarlijks haar eigen targets. De opbrengst van deze targets komt ten goede aan het onderwijs in zijn algemeenheid en Fontys ICT in het bijzonder. Daarnaast staat dit team ter beschikking van de directie om “ingewikkelde” of “exploratieve”problemen aan te pakken. Ook is een van de doelstellingen het dissemineren van de Fontys ICT innovaties. Hiervoor voert iCop (wereldwijd) ongeveer 80 tot 100 sessies uit in de vorm van keynotes, workshops, bezoeken en consults.

5. Werkwijze

De vast ingeroosterde iCop dag is de woensdag.
Bij elk iCop-project wordt gezocht naar manieren om er ook een studentenproject van te maken. Hierbij zullen in eerste instantie de Deltastudenten betrokken worden , maar ook projecten in diverse studieroutes zijn mogelijk. Tevens kunnen studenten van andere instituten als opportuun betrokken worden. De werkwijze van het team lijkt op de grassroots innovatiewerkwijze die bij iFontys is geïntroduceerd. Met als aanvulling dat voor de uitvoering van projecten SCRUM als werkwijze wordt gehanteerd.
Deze aanpak kenmerkt zich door:

  • Try Do Check Act;
  • Goed idee is maximaal een alinea lang;
  • Liever 8 uit 10, dan 3 uit 3 (neem risico);
  • Vergadering zijn werkvergaderingen, alleen besluiten worden vastgelegd;
  • Projectrapportage is maximaal 1 A4 lang.

Voor de producten die in iCop gecreëerd worden, zal naar analogie van het iFontys “prepare for landing”-traject, verankering in de organisatie gezocht worden. Daarnaast worden de producten vrij ter beschikking gesteld van de wereld via het creative commons 3/4 principe en door de vele disseminatie sessies. 1)

Meer informatie over de (lopende) projecten is te vinden op het medewerkersplein van de Fontys ICT Portal waar de iCop jaarverslagen staan.