IT-gebieden voor afstuderen

Samenvatting
Deze pagina geeft een overzicht van IT-gebieden waar de meeste afstudeerstages bij Fontys ICT onder vallen. Met de kleuren is aangegeven onder welke HBO-i laag die met name vallen.

Gebieden

In Figuur 1 zijn de IT-gebieden weergegeven waar de meeste afstudeerstages binnen Fontys ICT onder vallen. Met de kleuren is aangegeven onder welke HBO-i laag die met name vallen.

Figuur 1
IT-gebieden waar de meeste afstudeerstages binnen Fontys ICT onder vallen.
Opmerking: de kleuren verwijzen naar een HBO-i laag zoals beschreven in de HBO-i Domeinbeschrijving (zie kader).


Klik op de afbeelding voor een leesbare weergave van het document.

Expertise van docenten

Om tot een betrouwbare beoordeling bij afstudeerstages te komen wordt van docenten verwacht dat zij kennis en ervaring hebben op het IT-gebied, waarin de student de afstudeerstage verricht. De PLOU's die verantwoordelijk zijn voor de afstudeerstage, stemmen daarom met de betrokken docenten af in welke IT-gebieden zij kennis en ervaring hebben. De afstudeer-PLOUs gebruiken deze gegevens om docenten te koppelen aan afstudeerstages, die vallen in het IT-gebied waar de docent kennis en ervaring mee heeft.

Actualiseren

In de loop van de tijd veranderen de IT-gebieden waarin afstudeerstages binnen Fontys ICT plaats vinden. De afstudeer-PLOUs passen bovenstaande plaat aan, wanneer daar aanleiding voor is.