Dit is een oude revisie van het document!


Missie

Samenvatting
Beschrijving van de missie van FHICT.

Missie FHICT

“Fontys Hogeschool ICT brengt het beste in mensen én omgeving naar boven”.
Ze doet dit door het aanbieden van een uitdagende, stimulerende en grensverleggende leer- en werkomgeving. Daartoe werkt ze intensief samen met regionale partijen uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen èn ontwikkelt zij zelf kennis. Studenten en medewerkers zijn trots op de opleiding en streven samen naar de hoogste kwaliteit. Verder zijn zij ondernemend, internationaal georiënteerd, onderzoekend en innovatief. Dit maakt FHICT tot dé HBO-ICT kennisinstelling van Nederland.

Meer informatie

Lees ook over de Organisatievisie van FHICT.