Organisatievisie

Samenvatting
Beschrijving van de algemene visie op de organisatie van Fontys ICT.

Visie op de organisatie van Fontys ICT

Fontys ICT heeft haar Missie uitgewerkt in haar organisatievisie:

Fontys ICT bekrachtigt de talentontwikkeling van haar medewerkers optimaal.

In onze organisatie laten wij ons inspireren door de ideëen van Semler (Semco), de uitgangspunten van De clusterorganisatie van Quinn Mills en de uitgangspunten van Investors in People.

  • Wij hebben een cultuur waarin leren centraal staat en fouten (dus!) gemaakt mogen worden;
  • Er wordt gestreefd naar gedeeld eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid;
  • Wij spreken elkaar aan op kwaliteit;
  • Medewerkers hebben een grote mate van vrijheid om zélf pro-actief vorm te geven aan hun werk en loopbaan;
  • Al werkend ontwikkelen zij zich en blijven zo marktconforme professionals;
  • Leren, leven, werken en onderzoeken zijn geïntegreerd.

In deze cultuur passen bottom-up initiatieven en organisatievormen, zoals de Ambitiethema’s en het iCop-team. Hier komen ideeën en vernieuwingen uit voort, waarbij vervolgens gekeken wordt hoe die vorm krijgen in het Fontys ICT-beleid en de Fontys ICT-activiteiten.