Progress

Samenvatting
Korte beschrijving van het Fontysbrede studievoorgangsprogramma Progress.

Wat is Progress?

Progress is het Fontysbrede studievoortgangsprogramma waar behaalde resultaten worden geregistreerd die uiteindelijk leiden tot het behalen van studiepunten.

Via Progress Dashboard kunnen docenten de geregistreerde studiepunten van hun studenten bekijken. Studenten kunnen daar zelf ook hun geregistreerde studiepunten volgen. Met behulp van Progress worden ook de propedeuse- en bachelorgetuigschriften gemaakt en alle geregistreerde resultaten voor het diplomasupplement.

Naamgevingsconventie

Bij de inrichting en het gebruik van Progress dient rekening gehouden te worden met het beleid rondom de Naamgevingsconventie van Fontys ICT.