Technology Enhanced Learning

Samenvatting
Technology Enhanced Learning (TEL) was één van de 8 ambitiethema's van Fontys ICT in het FHICT Ambitieplan 2013-2017. Deze pagina beschrijft de opbrengst van van dit thema gedurende die projectperiode. Daarnaast wordt de relatie geduid met het hieraan gerelateerde thema in 2e FHICT Ambitieplan #2023 Open Up Digital Excellence.

1. Opbrengsten

Het resultaat van 5 jaar werken aan het ambitiethema heeft er toe geleid dat:

  • Uitrol en implementatie Canvas
  • Netwerk TEL opgebouwd (TEL werkgroep)
  • Faciliteren van kennisdeling (TEL Heroes)
  • MKO als middel om professionalisering van TEL te bevorderen
  • Ondersteunen van initiatieven op gebied van o.a. gamification en flipping the classroom.

2. Digital Excellence

Binnen het in 2e FHICT Ambitieplan #2023 Open Up wordt in het thema Digital Excellence breder ingezet op ICT-technologie. Dat betekent het ontwikkelen van instrumenten, die erop gericht zijn processen slimmer te ondersteunen en doelen sneller te bereiken. Denk daarbij aan processen zoals: onderzoeken, leren, presenteren, organiseren, monitoren, (samen) werken en valideren. Er zal worden voortgebouwd op bestaande platforms, zoals Canvas en nieuwe platforms, apps en interfaces ontwikkeld. De samenwerking met EdTech partners is daarbij essentieel.