Benoeming Projectleider Onderwijsontwikkeling

Samenvatting
Een beschrijving van de werving en benoeming van een Projectleider Onderwijsontwikkeling.

Vacaturestelling

Indien de rol van Projectleider Onderwijsontwikkeling (PLOO) vacant is, wordt de vacature gepubliceerd binnen Fontys ICT en worden alle collega's in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Medewerkers die in de ontwikkelcyclus afspraken gemaakt hebben over een ontwikkeling naar een meer coördinerende rol genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Benoemingsproces

Het benoemingsproces van de PLOO bestaat achtereenvolgens uit de onderstaande stappen:

 • De Curriculumeigenaar (CE) stelt (in afstemming met HR) samen met een Uitvoeringsmanager (UM) het profiel op;
 • De CE zet de werving in gang;
 • HR publiceert de vacature, registreert de sollicitanten en plant in afstemming met de CE/UM de selectiegesprekken;
 • Selectiegesprekken worden door CE en UM gevoerd;
 • De UM adviseert de CE over de geschiktheid (ook met het oog op de toekomstige PLOU-rol);
 • CE stemt de voorgenomen benoeming af met de directeur;
 • De directeur benoemt de PLOO;
 • De CE informeert de benoemde en afgewezen kandidaten;
 • De CE informeert de People Manger (PM) van de benoemde en niet benoemde kandidaten;
 • De CE informeert de PM van de betreffende medewerker over de gemaakte afspraken;
 • De PM draagt zorg voor de mutatie van de rol door het invullen van de workflow;
 • Na afloop van de onderwijsontwikkeling kan een aanstelling als PLOU volgen;
 • Na een positieve evaluatie door UM/CE en in afstemming met de PLOO, draagt de CE de benoeming als PLOU voor aan de directeur;
 • De directeur benoemt de PLOU voor een aanstelling van 1 jaar;
 • De CE informeert de PM;
 • De PM draagt zorg voor de mutatie van de rol door het invullen van de workflow;
 • Na een positieve evaluatie door UM/CE na 1 jaar, draagt de UM de benoeming als PLOU voor aan de directeur en informeert de PM;
 • Deze evaluatie wordt vastgelegd door middel van het Evaluatieformulier aanvullende rol.
 • De directeur benoemt de PLOU.
 • De PM vult de workflow in zodat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de benoeming kunnen worden verwerkt door HR, conform het beleid benoeming PLOU

Arbeidsvoorwaarden

Een PLOO krijgt na zijn benoeming een toelage van één periodiek in schaal 12. Is de PLOO al Docent 1, dan ontvangt hij geen toelage.