Bewaartermijnen toetsen

Samenvatting
Een overzicht van de vastgestelde bewaartermijnen van toetsen, verslagen, toetsopgaven, antwoordmodellen, etcetera.

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen van toetsen, verslagen, toetsopgaven, antwoordmodellen, etc. zijn vastgelegd in de OER1). In tabel 1 is weergegeven wat de vastgestelde bewaartermijnen per onderwerp (categorie) zijn.

Tabel 1
Bewaartermijnen van toetsmateriaal per onderwerp (categorie).
Onderwerp Bewaartermijn
Gemaakte toetsen op papier en digitaal minimaal 6 maanden (evt. langer indien nodig voor een beroepszaak)
Toetsen op eindniveau, scripties e.d. 7 jaar
Toetsopgaven en antwoordmodellen 7 jaar
Representatieve set van toetsen 2 jaar
Beoordeling toetsen (= cijferlijst opgesteld door examinator) 10 jaar

Voor een uitgebreide tabel van bewaartermijnen kan het schema van Dienst Juridische Zaken geraadpleegd worden.

Opslag documenten

Over de bewaarplaatsen van de verschillende documenten zijn per team afspraken gemaakt die zijn afgestemd op het Fontys ICT-beleid. De betreffende people manager bewaakt dat de bewaarplaatsen en bewaartermijnen gehanteerd worden.