BKO

Samenvatting
Informatie over de inhoud van en procedure voor het behalen van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) voor medewerkers zonder onderwijsbevoegdheid.

Wat is BKO?

Fontys kent in het kader van de professionalisering van docenten de Fontys Kwalificaties Onderwijs (FKO). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de:

  • Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO);
  • Medior Kwalificatie Onderwijs (MKO);
  • Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO).

BKO is de kwalificatie voor nieuwe docenten en (associate) lectoren die geen onderwijsbevoegdheid hebben. De medewerker dient aan te tonen dat hij de hieronder genoemde docentactiviteiten in zijn takenpakket heeft en uitvoert op het niveau van prestatie-indicatoren. De docentactiviteiten zijn afgeleid uit het landelijke protocol Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) in combinatie met functiebeschrijvingen en competentieprofielen zoals beschreven in het functiehuis van Fontys Hogescholen.

Voor de Fontys BKO zijn hieruit de volgende docentactiviteiten geformuleerd:

  1. Begeleider van leerprocessen;
  2. Herontwerpen van onderwijs;
  3. Professional.

Training

Nieuwe medewerkers worden door P&O aangemeld voor het professionaliseringstraject “Didactisch Bekwaam voor het HBO”. In dit op de praktijk toegespitste opleidingstraject staan de eigen leervragen centraal. De leervragen worden gekoppeld aan de verwachtingen van de taakuitvoering als docent en de competenties die verwacht worden van een docent in het HBO. Deze training bestaat uit een 13-tal bijeenkomsten en bereidt de medewerker voor op het BKO assessment. Deze training wordt zowel in tijd als geld door FICT gefaciliteerd.

Kwalificatie

Om de kwalificatie te behalen dient de medewerker het BKO assessment met goed gevolg af te leggen. Dit assessment bestaat uit een portfolio en een gesprek. Hierbij treden twee ervaren Fontys docenten (van een ander instituut dan FICT) op als onafhankelijke assessor. Het assessment leidt, bij voldoende resultaat, tot een certificaat. Het BKO-certificaat vormt samen met het BKE-certificaat de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) zoals deze landelijk erkend wordt. De medewerker dient zichzelf tijdig aan te melden voor het assessment. Dit kan via het inschrijfformulier op de site van FHKE Hier staan ook de geplande assessmentweken vermeld.

Na het behalen van het assessment wordt het certificaat naar het Directiesecretariaat verstuurd. Het behalen van de BKO kwalificatie is een vereiste voor een vaste aanstelling.

Vrijstelling

Docenten die al in het bezit zijn van een officieel erkende onderwijsbevoegdheid, kunnen vrijstelling krijgen voor de Fontys BKO. Ook elders behaalde BDB certificaten kunnen vrijstelling geven. Mocht je op basis van eerder behaalde resultaten denken recht te hebben op een vrijstelling voor Fontys BKO, neem dan contact op met HR FICT. Er kan dan, onderbouwd met de reden waarom een vrijstelling op zijn plaats zou zijn en kopieën van de relevante diploma's en/of certificaten, door HR FICT vrijstelling voor BKO worden aangevraagd bij FHKE.

Meer informatie

In de handleiding BKO vind je meer informatie over de prestatie-indicatoren en inhoud van het BKO assessment.