Vrijstelling

Samenvatting
Beschrijft de voorwaarden en procedures rondom het aanvragen van vrijstelling.

Vrijstellingen voor (onderdelen van) onderwijseenheden kunnen enkel worden verleend door de examencommissie. Hierbij laat de examencommissie zich adviseren door examinatoren van de onderdelen waarvoor vrijstelling wordt gevraagd. Vrijstellingen dienen vooraf te worden aangevraagd1).

De door de student te volgen procedure is als volgt:

  • De student neemt contact op met een examinator van het vak of onderdeel waarvoor hij/zij vrijstelling wenst.
  • De examinator toetst, op basis van door de student aangeleverd bewijsmateriaal of op basis van een assessment, of de student de stof waarvoor vrijstelling wordt gevraagd voldoende beheerst.
  • Indien dat het geval is, geeft de examinator een positief advies voor de vrijstelling aan de student en de bevoegde examenkamer.
  • De student dient een verzoek tot vrijstelling in bij de examenkamer, met daarbij de onderliggende bewijzen en het positieve advies van de examinator.

De examenkamer besluit vervolgens over het al dan niet verlenen van de vrijstelling en brengt de student van het besluit op de hoogte. De examenkamer stuurt ook het besluit samen met het bewijsmateriaal naar de student-desk die het archiveert in het dossier van de student en de vrijstelling in Progress verwerkt.

Het betreffende processchema is hieronder weergegeven in Figuur 1. Het advies vragen van een examinator valt onder het 'opvragen aanvullende gegevens'.

Figuur 1
Processchema rondom het aanvragen van vrijstelling.

1)
Studievertraging, opgelopen door niet verleende vrijstellingen, is de verantwoordelijkheid van de student. De examenkamer biedt in deze gevallen geen bijzondere voorziening, zoals extra toetsgelegenheden, voor het voorkomen van deze studievertraging.