Examencommissie

Samenvatting
Beschrijft de structuur van de examencommissie, de beleidskamer en examenkamers en geeft aan hoe studenten ondergebracht worden bij examenkamers.

1. Inleiding

De examencommissie van Fontys ICT is samengesteld uit een aantal examenkamers, namelijk de beleidskamer en een aantal uitvoerende kamers. De uitvoerende kamers bestaan uit een voorzitter en een secretaris. Deze leden worden door de directeur benoemd conform de Benoemingsprocedure leden examencommissie. De administratie voor een kamer wordt door een vaste administratieve kracht gevoerd. De voorzitters van de uitvoerende kamers zijn allen lid van de beleidskamer. Verder omvat de beleidskamer een secretaris, een ambtelijk secretaris, een juridisch adviseur en een extern lid. Zie hier de actuele samenstelling van de examencommissie.

De examencommissie heeft een huishoudelijk reglement.

De leden van de verschillende kamers hebben bepaalde taken en dienen te voldoen aan bepaalde profielen. In de examencommissie zijn – naast expertise over de opleiding - de volgende inhoudelijke aandachtsgebieden over de leden verdeeld:

  • wet- en regelgeving;
  • toetsing en kwaliteitsborging;
  • externe landelijke contacten.

Voor specifieke juridische expertise (bijvoorbeeld het opstellen van een Verweerschrift in een beroepsprocedure) beschikt de examencommissie over een juridisch lid. Dit lid kan eventueel ondersteuning vragen bij de (juridisch) medewerkers van de Fontys Dienst Onderwijs en Onderzoek (O&O).

2. Welke examenkamer behandelt een verzoek

Door welke examenkamer een verzoek wordt behandeld is afhankelijk van de aard van dat verzoek. Een aantal categorieën van verzoeken wordt telkens door een vaste kamer behandeld, maar andere categorieën worden zodanig verdeeld dat de werklast per examenkamer ongeveer gelijk is. Tabel 1 laat zien hoe de verschillende categorieën zijn verdeeld over de examenkamers. Indien een student recent een zaak had bij een van de examenkamers, worden nieuwe zaken van die student door dezelfde kamer behandeld.

Tabel 1
Verzoeken aan de verschillende examenkamers ingedeeld naar categorie.
Toelichting: BSc=Bachelor of Science; VT=Voltijd.
Examenkamer Categorie
A. Fraudezaken/versnelde instroom OvP
B. Overstappen van AD-BSc naar BSc-AD
C. Vrijstellingen
D. Dual Degree / Exchange=Minor Abroad / Externe Minor
E. Wisselen profiel
F. Versnelde Instroom OvP
G. Toelating tot het Delta-programma / Overstappen van VT-OvP naar OvP-VT

3. Contact

De examencommissie is te benaderen via het portaal van de examencommissie. Voor mensen buiten Fontys ICT is de examencommissie te benaderen via fhictexamencommissie@fontys.nl