Digitale toegankelijkheid

Samenvatting
Deze pagina gaat over de digitale toegankelijkheid binnen Fontys ICT. We kaderen af wat er mee bedoeld wordt, waarom dit een belangrijk onderwerp is, waar dit aan de orde is en geven handvatten hoe hier invulling aan te geven.

Surf schrijft over dit onderwerp het volgende (bron):

“Online informatie en voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor àlle studenten. Voor een optimale toegankelijkheid is het belangrijk dat je informatie op verschillende manieren aanbiedt … Digitale toegankelijkheid voorkomt vele obstakels voor studenten die tijdens hun studie belemmering ervaren.”

Inleiding

In de visie van Fontys ICT wordt beschreven dat de individuele student onze doelgroep is. We bieden elke student een studie op maat. De manier waarop dit wordt aangeboden is daarom van essentieel belang. Elke student is anders en leert op zijn eigen manier. De diversiteit neemt toe naarmate het studentenaantal blijft groeien. Door deze diversiteit krijgt ons instituut steeds meer te maken met beperkingen die een deel van onze studenten hebben. Deze pagina beschrijft digitale toegankelijkheid met deze doelgroep in het achterhoofd.

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent schrijft het volgende over digitale toegankelijkheid:

“Toegankelijkheid betreft een breed scala van functiebeperkingen, waaronder visuele, auditieve, fysieke, spraak-, cognitieve, taal-, leer- en neurologische functiebeperkingen. Hoewel deze richtlijnen een breed scala van aandachtspunten bestrijken, zijn ze niet in staat om in de behoeften van mensen met alle soorten, gradaties en combinaties van functiebeperkingen te voorzien. Deze richtlijnen maken webcontent ook beter bruikbaar voor ouderen, bij wie de vaardigheden door ouderdom veranderen, en verbeteren de bruikbaarheid voor gebruikers in het algemeen.”

Hoewel je dus nooit met alle beperkingen rekening kunt houden zijn er wel degelijk stappen te zetten om de digitale toegankelijkheid te verbeteren. Dit heeft tevens als gevolg dat ook gebruikers zonder beperkingen de systemen prettiger vinden werken.

Het volgende hoofdstuk gaat in op onze digitale leeromgeving. Voorlopig zijn alleen Canvas en de EduResources Wiki beschreven. Andere volgen later. Vervolgens wordt er iets verteld over de communicatie rond ondersteunende processen. Dit lemma wordt afgesloten met een aantal praktische, direct toe te passen tips en enkele referenties.

Voor meer informatie of ondersteuning bij de ontwikkeling of het onderhoud van een semester kun je contact zoeken met Student+ of een onderwijskundige die betrokken is bij de uitvoering van jouw semester.

Digitale leeromgeving

Ons instituut bestaat uit een complex digitaal landschap waar onze studenten (en collega's) dagelijks mee te maken hebben. Denk hierbij aan Progress, Canvas, deze BeleidsWiki, onze EduResourses Wiki, de Fontys ICT portal en nog veel meer. Hieronder staat per tool of platform kort beschreven waar je op moet letten wanneer je hier mee te maken hebt in het kader van onderwijsontwikkeling en digitale toegankelijkheid.

Canvas

Er is veel vrijheid bij de inrichting van een Canvasomgeving. Echter, consistentie en uniformiteit dragen positief bij aan een verbeterde digitale toegankelijkheid. Er is met zeer veel zorg een template ontwikkeld die elke Canvasontwikkelaar hoort te hanteren. De homepage en het navigatiemenu hou je in takt. Hiermee creëren we samen consistentie. Zie deze pagina over de afspraken en richtlijnen rondom Canvas: Canvas.

Lees ook deze pagina over de uitleg en eisen omtrent de vormgeving.

Zie ook deze officiële ontwerp-richtlijnen van Canvas zelf: General Accessibility Design Guidelines

EduResources Wiki

Vanaf september 2021 wordt voor alle nieuw ontwikkelde onderwijseenheden verwezen naar de EduResources Wiki. Alle relevante bronnen worden daar centraal verzameld. Vanuit Canvas kan middels iframe de pagina van de EduResources Wiki naadloos worden geïntegreerd. In plaats van op meerdere plekken dezelfde bronnen over vergelijkbare onderwerpen te plaatsen, kan dus de centrale pagina over dit concept worden gehanteerd. Dit kan middels de volgende embed code:

<iframe
  src="https://eduresources.fhict.nl/doku.php/sources:software_design?do=export_html"
  width="100%"
  height="1200">
</iframe>

Dezelfde richtlijnen als overal gelden ook voor de EduResources Wiki. Kijk ook goed naar het manifest dat op de homepage van de Wiki staat beschreven: EduResources Wiki manifest

Praktische tips

 • Zorg dat al het beeldmateriaal zoals video’s en animaties is ondertiteld.
 • Check de toegankelijkheid van je website met de accessibility checker, bijvoorbeeld met Siteimprove (conform WCAG).
 • Gebruik geen applicaties waar leessoftware op vastloopt.
 • Organiseer regelmatig overleg met alle communicatieadviseurs rondom digitale toegankelijkheid.
 • Communiceer met degenen die de site bezoeken en vraag om ervaringen en verbeterpunten.
 • Gebruik de meest simpele taal die mogelijk is.
 • Leg jargon en andere moeilijke woorden uit.
 • Gebruik beschrijvende koppen en tussenkoppen en begin voor elk nieuw onderwerp een nieuwe alinea.
 • Begin een tekst met de belangrijkste informatie.
 • Geef plaatjes een alt-tekst of bijschrift en leg ook in tekst uit wat er op de afbeelding/in de grafiek/in het schema/via de animatie te zien is.
 • Gebruik niet enkel kleur om bijzondere tekst te markeren.
 • Gebruik tabellen niet om een tekst op te maken of overzicht in een tekst te creëren, gebruik ze alleen om data te verwerken (en maak ze dan toegankelijk op).
 • Maak gebruik van de opmaakprofielen (bijvoorbeeld Kop1) om bijzondere tekst te markeren, doe dit niet door delen van de tekst vet of groter te maken.
 • Kies voor een schreefloos lettertype (zonder ‘haakjes’ aan de letters).

Bronnen:

Meer bronmateriaal