Rol en taken extern deskundige

Samenvatting
Beschrijft de aanstelling, rol, inzet, taken en verantwoordelijkheden van extern deskundigen bij toetsing binnen Fontys ICT.

1. Algemeen

Fontys ICT hecht eraan om de kwaliteit en de actualiteit van het onderwijs op een hoog niveau te houden. Eén van de mogelijkheden om dat te bewerkstelligen is het bedrijfsleven en (of) overheid te betrekken bij de examinering van de eindexamenwerkstukken die gemaakt worden tijdens het afstudeeronderzoek. Op deze manier worden onafhankelijke personen uit het bedrijfsleven en (of) overheid betrokken bij de toetsing.

2. Aanstelling

Een besluit tot aanstelling wordt genomen na gesprek met een kandidaat door een PLOU afstuderen en een tweede persoon met kennis van het afstudeerproces (bijvoorbeeld een CE, collega PLOU of ervaren afstudeer assessor). De volgende gronden en overwegingen worden meegenomen bij het besluit een kandidaat de rol van extern deskundige toe te kennen:

  • meerjarige ervaring in de ICT beroepspraktijk;
  • bekend zijn met het hoger beroepsonderwijs (bijvoorbeeld door al ervaring met begeleiden stagiairs/afstudeerders);
  • minimaal HBO werk en denk niveau;
  • kunnen adviseren bij het komen tot een afgewogen oordeel.

Na positief besluit volgt een aanstelling voor onbepaalde tijd die middels een aanstellingsbrief door de Directeur Fontys ICT wordt bekrachtigd.

3. Taken

De taken van de extern deskundige zijn:

  • Participatie als adviseur in het beoordelingsproces van afstuderen vanaf moment dat portfolio beschikbaar is en adviseren bij de beoordeling;
  • Evaluatie van het proces en kwaliteit van beoordeling.

4. Globale gang van zaken

Keuze voor afstudeerwerken en voorbereiding

De extern deskundige krijgt voorafgaand aan een toetsingsperiode de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de aangeboden afstudeerwerken naar keuze. Hierbij wordt verwacht dat de extern deskundige rekening houdt met de eigen kennis en expertise bij de keuze om deel te nemen als adviserend jurylid voor afstudeerstages. Tevens kan de extern deskundige beschikbaarheid aangeven.

De extern deskundige krijgt één tot twee weken voorafgaand aan de afstudeerzittingen de portfolio’s elektronisch toegezonden die aan hem/haar zijn toegekend. De extern deskundige wordt geacht de portfolio’s door te nemen zodat die zich een beeld kan vormen van de kwaliteit van het afstudeerwerk en hierover de afstudeerder relevante vragen kan stellen.

Aanwezigheid bij afstudeerzitting

De extern deskundige wordt verwacht aanwezig te zijn bij de afstudeerzitting. Evenals de overige juryleden stelt de extern deskundige relevante vragen na de presentatie die door de afstudeerder beantwoord worden. Vervolgens neemt de extern deskundige deel aan het juryberaad in een adviserende rol, de afstudeerzitting is verder beschreven in de Fontys ICT wiki pagina over de afstudeerzitting.

Evaluatie
Per zittingsperiode wordt door Fontys ICT vastgesteld of de evaluatie schriftelijk of in een fysieke bijeenkomst wordt georganiseerd. Bij een fysieke bijeenkomst worden tijdens de lunchpauzes op de dagen waarin de afstudeerzittingen plaatsvinden een bijeenkomst met extern deskundigen georganiseerd. Per dag worden de extern deskundigen uitgenodigd die zittingen hebben op die dag (heeft een extern deskundige assessments op meerdere dagen, dan heeft het de voorkeur op de dag van zijn laatste zitting aan te sluiten). Tijdens de bijeenkomst worden aanpassingen in het proces toegelicht en evalueren en bespreken de extern deskundigen de kwaliteitsaspecten van de examens met een afvaardiging van de verantwoordelijken voor het afstudeerproces (afstudeercoördinatoren, CE’s). De notulen van de bijeenkomst worden gedeeld met de aanwezigen en een samenvatting van alle notulen van deze bijeenkomsten van een afstudeerperiode worden gedeeld met de afstudeercoördinatoren, de toetscommissie, de examencommissie en kwaliteitszorg. Waar nodig passen de afstudeercoördinatoren en/of CE’s het afstudeerproces aan.

Indien de evaluatie schriftelijk is krijgen de extern deskundigen de evaluatie vragen toegestuurd met vraag deze te beantwoorden. De PLOU's en CE's inventariseren de reacties en passen het afstudeerproces of de uitvoering aan waar nodig.